Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се запознаете колко лесна е употребата и образуването на това време. Ще се научите също и да съставяте въпросителни и отрицателни изречения, които ще Ви бъдат много полезни.

Употреба

Future Simple Tense използваме за да изразим:

Непланирано дейстие

Действия, които не сме планирали или решили със сигурност, че ще направим. Неща които решаваме в момента на говорене спонтанно или предлагаме да направим в бъдещето.

Например:

bobby-will-pick-up-the-phone-while-rossy-is-cooking

Bobby will pick up the phone, because his mother is busy cooking.
 /Боби ще вдигне телефона, понеже майка му е заета да готви./
Maybe Lily will take Bobby to kindergarten today.
 /Може би Лили ще заведе Боби на детска градина днес./

Предсказание

Използваме бъдеще просто време, когато предполагаме, че нещо ще стане. Нямаме сигурни факти или план, но си мислим, че ще се случи.

Например:

It will snow tomorrow and Bobby is happy about it.
 /Ще вали сняг утре и Боби е щастлив за това./
John hopes that his favorite football team will win.
 /Джон се надява, че любимият му футболен отбор ще победи./

Обичайно повтарящо се действие в бъдещето

Действие, което също не сме планирали, но се очаква да правим или да се случва в бъдещето често.

Например:

When Alex finishes university, he will look for job every day.
 /Когато Алекс завърши университета, ще си търси работа всеки ден./
Alex will have English classes twice a week next semester.
 /Алекс ще има английски език два пъти седмично следващия семестър./

Изключение:

Когато имаме глагола „be“, винаги можем да използваме бъдеще време без да имаме предварителен план или да сме решили нещо със сигурност.

Например:

Bobby will stay home today, because he is sick.
 /Боби ще остане вкъщи днес, защото е болен./

alex-in-the-library,-maybe-he-is-going-to-study-all-day

Alex will be the whole day in the library as usual.
 /Алекс ще бъде целия ден в библиотеката, както обикновено./

Изразяване на бъдеще действие чрез Present Simple Tense

Сегашно просто време може да бъде употребено с бъдещо значение, когато говорим за разписание, концерти, програми и т.н.

The train leaves at 6 o’clock.
/Влакът тръгва в 6 часа./

The concert starts at 8 o’clock tonight.
/Концертът започва в 8 часа довечера./

Изразяване на бъдеще действие чрез Present Continuous Tense

Сегашно продължително време може да бъде употребено с бъдещо значение за сигурни, категорични действия. Обикновено се използва с израз за време.

They are coming next Tuesday.
/Те ще дойдат следващия вторник./

We are having the meeting with the partners on Friday.
/Срещата с партньорите ще бъде в петък./

Образуване

Бъдеще време образуваме чрез спомагателния глагол „will“ /ще/, който добавяме към главния глагол. Формите на „will“ са едни и същи в 1, 2 и 3 лице единствено и множествено число. В ежедневието често се използва съкратената форма на „will“ е „’ll“.

Например:

Alex will give you an advice – study from EasierEnglish.bg.
 /Алекс ще ти даде съвет – учи от EasierEnglish.bg./
Lily will travel the whole summer.
 /Лили ще пътува цялото лято/
Last time John talked with Alex, he said that he will send him some books.
 /Последно, когато Джон говори с Алекс, му каза, че ще му изпрати няколко книги./

Може да използвате и спомагателния глагол „shall“ /ще/, когато образувате изречение в 1 л. eд. ч. и 1 л. мн. ч. Днес все по-често се употребява „will“ в разговорната реч., докато „shall“ се употребява повече в книжовната реч, при въпроси или когато искаме да се изразим малко по-галантно.
Например:

Alex told John: "It is getting late, I shall go."
 /Алекс каза на Джон:"Става късно, ще си вървя."/

John-asked-his-colleagues,Shall-we-start-the-meeting-or-shаll-we-wait-for-the-others

John asked his colleagues: "Shall we start the meeting or shаll we wait for the others?"
 /Джон попита колегите си: "Ще започваме ли срещата или ще изчакаме останалите?"/

Отрицателни изречения

Отрицателни изречения в бъдеще време образуваме чрез подлог, спомагателния глагол „will“ и отрицателната частица „not“. Широко се употребява и съкратената отрицателна форма – „won’t“.

Rossi told Bobby she will not / won’t let him cross the street alone. 
 /Роси каза на Боби, че няма да го остави да пресече улицата сам./
Lily gave an advice to Alex: "Study hard, because they will not / won’t let you pass the exam without putting any effort."
 /Лили даде съвет на Алекс: "Учи здраво, защото няма да ти да позволят да минеш изпита без да положиш някакво усилие."/

Отрицателната съкратена форма на „shall“ e „shan’t”, но тя не се използва много често.

Например:

Rossi told John: "Bobby and me shan’t stay in the cold waiting for Lily".
 /Роси каза на Джон: "Боби и аз няма да останем на студа да чакаме Лили."/

Въпросителни изречения

При въпросителните изречения конструкцията е следната: will / shall / won’t / shan’t + подлог + главен глагол, ако имаме такъв.

Например:

Bobby asked Alex: "Will you take me to the cinema with you?"
 /Боби пита Алекс: "Ще ме заведеш ли на кино?"/
Alex told Bobby: "Shall we watch the movie after I finish my work?"
 /Алекс каза на Боби: "Ще гледаме ли филмът след като приключа работа?"/
Bobby asked Alex: "Won’t you be tired after that?"
 /Боби попита Алекс: "Няма ли да бъдеш уморен след това?"/

Обобщение

При употреба на „will”.

Положителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
I will go shopping.
/Ще пазарувам./
I won’t go shopping.
/Няма да пазарувам./
Will you go shopping?
/Ще пазаруваш ли?/

При употреба на „shall”.

Положителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
We shall meet the new teacher.
Ние ще се срещнем с новия учител./
We shan’t meet the new teacher.
Няма да се срещнем с новия учител./
Shall we meet the new teacher?
Ще се срещнем ли с новия учител?/

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

28 коментара:
 1. ВалентинаВалентина

  Може ли този вариант без да е използвана съкратената форма: “Won’t you be tired after that?”

 2. VisceroViscero

  Само да попитам за Will -не се ли използва само когато вземаш решение на момента?
  Примерно:
  Someone need to pick John.
  Някой приятел: I will pick john,no worries.
  Това е решение взето на момента…
  А ~going to~ се използва за вече планирани действия за в бъдеще.
  Поправете ме ако не така..да знам как да ги използвам..

  1. Емил БорисовЕмил Борисов

   Да, така е моята учителка по АЕ ми каза че е точно така както ти го каза!

 3. ИлиянИлиян

  Веднъж на един филм чух да се казва You shall… Какво значи това нали не може да се използва shall освен за 1 л. ед. ч. и мн. ч.? Моля обяснете!

 4. ВикторияВиктория

  “При въпросителните изречения конструкцията е същата, както при отрицателните изречения”. !!!
  Не е същата, защото при отрицателните първо е подлога и после will, а при въпросителните – обратното.

 5. ПреславаПреслава

  “Учи здраво, защото няма да ти да дадЪт изпита без да положиш някакво усилие.”

  Сайтът е прекрасен, браво! Но не е зле и на български език да пишем правилно…

 6. DJ DANYDJ DANY

  Някои изречения не са добре преведени,нали все пак трябва да знаем и български език.Иначе много хубав сайт.

 7. СветославСветослав

  Не намерих урок за използване на going to за изразяване на бъдеще време. Може би е добре да се спомене в този урок, кога се озползва will и кога going to.

 8. ББББББ

  В отговорите на теста има съкращения който не са пояснени на кое са съкращения.
  Много хубав и полезен сайт. Поздравления.

 9. Тончо ИвановТончо Иванов

  Във всичките ви уроци никъде не срещнах изразяване на бъдеще време чрез “be going to”. Би било много полезно ако направите отделен урок или ако е уместно да го вмъкнете в този.

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравей, благодарим много за обратната връзка. “Going to” сме го засегнали в една от употребите на Сегашно продължително време (за начин за изразяване на бъдещо действие). Ще се постараем да го добавим и тук и да разширим урока. :)

 10. Елена НейковаЕлена Нейкова

  искам да попитам в този пример
  “look at the cloulds. it is going to rain/will rain” кое време ще е ?

 11. Елена НейковаЕлена Нейкова

  искам да попитам в този пример
  “look at the cloulds. it is going to rain/will rain”, кое време ще е ?

Добави бърз коментар: