Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Герундият е нелична глаголна форма, която се образува от глагол, но има значение на съществително име. Като глаголна форма, герундият има време и залог. Той е част от всекидневната ни реч и затова в повечето случаи дори не знаем, че го използваме. В българския език, обаче, няма такава форма. Затова е важно да не се опитвате да си го превеждате точно. В този урок ще обясним разликите между сегашен и перфектен герундий както и кога го употребяваме.

The Present Gerund (сегашен/прост герундий)

Изразява действие, което се извършва едновременно с действието на главния глагол в изречението. Тук е важно да правите разлика между глаголи в сегашно продължително време и герундий.

Образуване

За образуването му е нужна основната форма на глагола и -ing:

Infinitive + ing (present participle)

I enjoy reading books.
 /Аз обичам да чета книги./

 I don’t enjoy reading books.
 /Не обичам да чета книги./

*Главният глагол е “enjoy”, а “reading” е герундий.
Hey, what’s up?
/Хей, какво става?/

Hi, I am reading financial literature for my exam.
/Здрасти, чета финансова литература за изпита ми./

*В този вариант, “reading” е продължителната форма, а не герундий.

The Perfect Gerund (перфектен герундий)

Перфектен герундий употребяваме за действие, което е извършено преди действието, означено от главния глагол. Използваме го, когато няма очевиден времеви индикатор в контекста.

Образуване

having been + past participle of the verb

Tom denied having been married.
/Том отрече да е бил женен./ 
*В какъвто и да е период в миналото.

He denied having stolen that car.
/Той отрече да е откраднал колата./

Горните изречения могат да бъдат срещнати и в сегашен герундий. Това означава, че действията със сигурност не са се случили в момента на говорене (но не е сигурно за миналото).

Tom denied being married.
/Том отрече да е женен./

*Герундият показва, че Том със сигурност не е женен в момента на отричане.

Глаголи, думи и изрази, след които употребяваме герундий.

След следните глаголи се употребява само -ing форма:

avoid, admit, consider, fancy, enjoy, deny, delay, want (когато е със значение на нуждая се), postpone, miss, mind, understand, worth, etc.

I avoid arguing with my mother.
/Избягвам да споря с майка ми./

I enjoy walking down the beach at sunset.
/Наслаждавам се на разходките по плажа по залез./

I will postpone taking my exams in June.
/Ще отложа вземането на изпитите през юни./

След следните глаголи употребяваме герундий, за да изразим обичайно повтарящо се действие:

love, like, hate, dislike

I hate waiting for the bus.
/Мразя да чакам автобуса./

I like eating pizza.
/Обичам да ям пица./

След думи и изрази с предлог употребяваме само герундий:

succeed in doing something, interested in doing something, keep on doing, give up, etc.

I’m interested in learning new languages.
/Интересувам се от ученето на нови езици./

I insist you keep on competing for the medal.
/Настоявам да продължиш да се състезаваш за медала./

След следните фрази употребяваме герундий:

it’s no use/good, to be busy, don’t mind, feel like, how about, spend one’s time, there’s no, what about

How about going for a coffee?
/Какво ще кажеш да отидем за кафе?/

They spend their time reading.
/Те прекарват времето си в четене./

It’s no good talking to these people.
/Не е добре да говориш с тези хора./

I don’t mind sharing my notes.
/Нямам нищо против да споделя записките си./

След глаголите tell, order, invite, teach, enable, force, persuade, remind – имаме структурата:

verb + object + to + inf.

Remind me to post the letters.
/Напомни ми да пусна писмата./

Teach him how to behave properly.
/Научи го как да се държи прилично./

Do not force me to do something that I don’t want to.
/Не ме карай да правя нещо, което не искам./

След глаголите advise, allow, permit, recommend – имаме две възможни структури:

  • глаголите са последвани от герундий, когато след тях няма допълнение.
They allow smoking here.
/ Пушенето е разрешено тук./

They recommended leaving the room.
/Те препоръчаха да напуснем стаята./
  • глаголите са последвани от to + inf., когато след тях има допълнение.
They allowed him to smoke inside.
/Те му позволиха да пуши вътре./

They recommended us to leave the room.
/Те ни препоръчаха да напуснем стаята./

След глагола suggest имаме следните структури.

  • He suggested having fish for dinner.
  • He suggested that we had fish for dinner
  • He suggested that we should have fish for dinner.
    /Той предложи да ядем риба за вечеря./

Упражнение

Към този урок все още няма разработено упражнение.

Споделяме безплатни уроци и пишем упражнения в свободното си време. Ние сме екип от доброволци. Опитваме поетапно да попълваме липсващите упражнения, но това става бавно. Не ни се сърди :-)

Можеш да се абонираш за новостите около нас. Пишем всеки път, когато публикуваме упражнение или нов урок.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Кристиана Якимова Кристиана Якимова в LinkedIn
Кристиана Якимова, 12 урока

Криси е завършила гимназия с преподаване на английски език. След 11 клас, обаче, решава, че знанията, които е получила до момента в гимназията, не са достатъчни и решава да замине на международно езиково училище в Канада, където придобива практически опит в комуникацията с английско-говорящи. Явява се на олимпиади, състезания и трудът й й се отплаща. Криси притежава два сертификата за владеене на английски език. От скоро има бакалавърска степен по Международен бизнес, отново на английски език, от Икономически университет- Варна.

Две години е била член на студентска организация AIESEC, където се е занимавала с пристигащи и заминаващи стажанти по доброволческата програма Global Volunteer. Самата тя заминава на такъв стаж в Чехия за 6 седмици. Харесва й да бъде доброволец и най-голямата награда за нея е да види усмивките в лицата на хората, когато им помогне.

Чрез EasierEnglish.BG иска да каже, че в днешно време се сблъскваме с хора от различни нации навсякъде и по всяко време. А какво по-хубаво от това да можеш да кажеш кой си и какво искаш да постигнеш на глобален език.

Урокът е последно обновен на 27.04.2019 от

Още уроци от категорията: Глаголни форми в английския език

Един коментар:

Добави бърз коментар: