Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Модалните глаголи в английския език се използват непрекъснато както в ежедневната реч, така и в писмената, а най-хубавото е, че се научават лесно. Модалните глаголи нямат различни форми, както и глаголът след тях се използва в една форма – infinitive (основната форма на глагола).

Употреба и форми

Ще разгледаме най-често употребяваните модални глаголи в няколко групи, за да видим по-лесно разликите между тях.

Can – Could

Модалният глагол can изразява способност, нещо което можем. Също така се използва, когато искаме разрешение или отправяме молба.

Denis can speak English well.
/Денис може да говори английски добре./

denis can speak english well
Can I ask you a question?
/Мога ли да ти задам въпрос?/

Could също изразява способност, но в миналото (could е формата за минало време на неправилния глагол can). Could се използва и за учтиви молби.

Galin could run fast when he was 17.
/Галин можеше да бяга бързо, когато беше на 17./
Could I talk to you for a moment?
/Може ли да говоря с Вас за минута?/

Will  – Would

Will се използва за предсказания, предложения, предупреждения, обещания и заплахи. Казано по друг начин – действия, които ще се случат в бъдещето.

Jana will fail her English exam if she doesn't study harder.
/Жана ще се провали на изпита си по английски, ако не учи по-усилено./

Would се употребява за учтиви/формални молби (както could).

Would you carry my suitcase?
/Бихте ли пренесли куфара ми?/

Must – Have to – Need to

Must изразява задължение, което сами сме определили за такова.

Chris will move to London. He must learn English.
/Крис ще се мести в Лондон. Той трябва да научи английски./

chris will move to london

Have to изразява задължение, което някой друг е поставил и ние сме длъжни да спазваме.

Students have to wear uniforms.
/Учениците трябва да носят униформи./

Need to изразява нужда.

I need to find my keys or I will be late for my English lesson.
/Нужно е да намеря ключовете си или ще закъснея за урока си по английски./

Should също се превежда “трябва”, но е насочен към даване на съвет. Употребяваме го, за да кажем, че нещо е препоръчително да се направи:

You should do your homework, if you want to be excellent in this subject.
/Трябва да си напишеш домашното, ако искаш да имаш отлична оценка по този предмет./

или за да искаме, или изразим мнение. При тази употреба, should се използва с изразите: I think.. (мисля, че..); I don’t think.. (не мисля, че..) ; Do you think..? (мислиш ли, че..?)

I think that the government should finally start thinking about the future generations.
/Мисля, че правителството трябва най-накрая да започне да мисли за бъдещите поколения./

Do you think I should apply for the job?
/Мислиш ли, че трябва да кандидатствам за тази работа?/

Употребяваме should със следните глаголи:

suggest / propose- предлагам
demand - изисквам
insist - настоявам
recommend - препоръчвам

They insisted that we should have dinner with them.
/Те настояха, че трябва да вечеряме с тях./

Ought to = Should

May – Might и двете се използват за изразяване на възможност и значат едно и също нещо. Понякога зависи от контекста, но което и да изберете няма да е грешно.

I might have an allergy to cats.
/Може да имам алергия към котки./

We may go to Australia for a vacation, if we get the visas.
/Може да отидем на почивка в Австралия, ако вземем визи./

Отрицателни форми

Образуват се, като се добави not след съответния модален глагол.

Chris can not (can't) write in English.
/Крис не може да пиша на английски./
They could not (couldn't) enter the room.
/Те не можаха да влязат в стаята./
Jana will not (won't) learn English for one month, it is too short time.
/Жана няма да научи английски за един месец, твърде малко време е./
I would not (wouldn't) say that if I knew you better.
/Нямаше да кажа това, ако те познавах по-добре./
I must not (mustn't) smoke in the new year.
/Не трябва да пуша през новата година./

Изключения правят have to и need to. Отрицателната форма се образува с do not (don’t) пред модалния глагол, като глаголът do е съгласуван по форма с подлога.

She does not have to do this if she has no free time.
/Тя няма нужда да прави това, ако няма свободно време./
They do not need to call the police because I found my keys.
/Няма нужда те да звънят в полицията, защото намерих ключовете си./

Рядко срещана е, но все пак съществува съкратена форма на do not need to = needn’t.  

Задаване на въпроси

При задаване на въпроси модалният глагол сменя позицията си и отива на първо място. Словоредът се изменя по следния начин:

Съобщително изречение: He can speak English.
Въпросително изречение: Can he speak English?

Изключения отново правят have to и need to. Въпросите, подобно на отрицателната форма, се образуват с глагола do в съответната форма.

Съобщително изречение: They have to wear uniforms at school.
Въпросително изречение: Do they have to wear uniforms at school?

Това не са единствените модални глаголи в английския език, но са най-често употребяваните. Като за начало е важно да научите тях и принципа им на употреба, след което няма да имате проблем с останалите.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Моника Георгиева Моника Георгиева в LinkedIn
Моника Георгиева, 3 урока

Моника изучава усилено английски език от 10-годишна, като в 11 клас се явява успешно на SAT – приемният изпит за университети и колежи в САЩ. Тя обаче, избира да остане в България и в момента е студент, специалност Маркетинг в Икономически университет – Варна. Моника е автор в NewTrend.bg – онлайн медия за бизнес и дигитален маркетинг.

Като част от международната студенстка организация AIESEC, от близо 2 години, участва в реализацията на проекти и обучения, а през ноември 2013 г. - на национална конференция. Гид-доброволец е във Free Varna Tour, където има възможност да се среща с туристи от цял свят и да ги запознае с историята на морската ни столица.

Моника обожава да бъде в мултикултурна среда, защото това й дава по-цялостен поглед за света. Изучаването на чужди езици се превръща в хоби за нея. Чрез EasierEnglish.BG тя иска да покаже на българите, че ученето на английски език може да бъде приятно и, че владеенето на този език е само началото към хиляди възможности. А всички знаем, че началото е най-важно.

Урокът е последно обновен на 18.05.2020 от

Още уроци от категорията: Глаголни форми в английския език

23 коментара:
  1. goshetojgoshetoj

   should е много често срещан модален глагол, който в урока не е споменат и е учудващо за мен. Липсват и may and might. Но да отговоря за should. То е равно на ought to. Употребяваме ги, когато някой трябва да направи нещо. То е добре да се направи или правилно. Tom should go to bed earlier, becase he’s alwaus tired./Том трябва да си ляга рано, защото винаги е уморен. Според нас, той ще направи нещо добро, ако си ляга рано.
   Друг начин да кажем should е ought to. SHOULD=OUGHT TO. Пример: It’s a good film. You ought to go and see it. Това е страхотен филм, Трябва да го видиш.

 1. А.А.

  Това е един от най-добрите сайтове за изучаване на английски език и Моника Георгиева и останалите членове на екипа са създали страхотен сайт,за което може единствено да им се поклоним и да се надяваме повече хора да се трудят като този екип,за да може българското образование да е едно от най-добрите в Европа и света!

 2. МариоМарио

  Най-накрая разбрах каква е разликата между всички модални глаголи и кога се използват :)
  Поздрави за полезния сайт

 3. ЙонесЙонес

  Моника,
  виждал съм много сайтове, в които можеш да намериш разяснения на граматиката в английски език, но вие сте го направили извънредно разбираемо и достъпно.
  Фантастична работа!
  Поздравления!

 4. НансиНанси

  Много ми беше лесно тъй като жевея в Лондон и искам добре да мога да го говоря без да се притеснявам така че за мен този урок беше много полезен Благодаря ти Моника

 5. НансиНанси

  Наистина хората които са създали сайта са свършили перфектна работа уроците тук са кратки но са обяснени много лесно и разбираемо наистина едно голямо браво за целият екип

 6. SevgiSevgi

  My parents buy my birthday presents
  В това изречение трябва да използвам “have” или”has” но незнам кое.

  1. SevgiSevgi

   Незнам кога се използва в изречение “have” и кога “has” благодаря предварително

   1. AniAni

    Have се използва за лицата : I; You; We; They , а has за лицата : He ;She; It . Have и Has буквално означава “имам “.

 7. ЙорданЙордан

  Урока е супер, има една грешчица:

  “Крис не може да пишА на английски.”

 8. PlamenPlamen

  Za ‘would’ izobshto ne ste obqsnili che e minalo ot will/won’t I oshte kup upotrebi. Izvinqvam se che ne pisha na kirilica, no kadeto sam nqmat takava vav bibliotekata.

 9. СтанСтан

  Не е написано най-важното,че след модалните глаголи винаги глагора е в Инфинитивна форма независимо от изискването за с S окончанието в третото лице в сегашното просто

 10. КристинаКристина

  Моля Ви кажете какво значи съкращението “Otb” . Полезен сайт. Благодаря предварително !

Добави бърз коментар: