Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Съществителните имена във всеки един език не биха имали смисъл, ако нямаха множествено число. За разлика от българския език, в английския обаче има правописни правила, които трябва да се научат наизуст. С времето това става просто навик. В този урок ще видим как се образува множественото число на съществителните имена, ще дадем примери за това и ще видим кои са изключенията, които не спадат към нито една категория.

Правописни правила

В общия случай при повечето съществителни се добавя окончанието “-s” за образуване на множествено число.

mother - mothers /майка - майки/
father - fathers /баща - бащи/
boy - boys /момче - момчета/
girl - girls /момиче - момичета/
cat - cats /котка - котки/
dog - dogs /куче - кучета/ и т.н.

Когато съществителното завършва на нямо -e, към думата се прибавя окончанието “-s”

name - names
/име - имена/

Our names are Catherine and Denis.
/Нашите имена са Катрин и Денис./
orange - oranges
/портокал - портокали/

My mother bought oranges.
/Майка ми купи портокали./

Когато съществителното завършва на съскав звук: -s; -ss; -x; -ch; -tch; -sh – тогава окончанието за множествено число е “-es”

gas - gases /газ - газове/
class - classes /клас - класове/
fox - foxes /лисица - лисици/
church - churches /църква - църкви/
watch - watches /часовник - часовници/
bush - bushes /храст - храсти/

Когато съществителното завършва на -y след съгласна, в множествено число -y → i + es

lady - ladies /дама - дами/
baby - babies /бебе - бебета/ 
city - cities /град - градове/

Запомнете, че правилото не важи, ако -y е след гласна. Тогава е общото правило за поставяне на окончание “-s” (play – plays)

Когато съществителното завършва на -f или -fe, в множествено число f → v + es

shelf - shelves /шкаф - шкафове/
knife - knives /нож - ножове/
leaf - leaves /листо - листа/
half - halves /половина - половини/

Разбира се и тук има изключение от правилото: roof /покрив/ – roofs /покриви/.

Когато съществителното завършва на -o, тогава окончанието отново е “-es”

tomato - tomatoes /домат - домати/
potato - potatoes /картоф - картофи/
mosquito - mosquitoes /комар - комари/
hero - heroes /герой - герои/

Броими и неброими съществителни

Броими съществителни (Countable nouns)

Повечето от съществителните имена в английския език са броими. Характерното при тях е че имат форма за единствено и множествено число.

banana - bananas /банан - банани/
table - tables /маса - маси/
sky - skies /небе - небеса/
dog - dogs /куче - кучета/
I have one house, but my husband owns three houses.
/Аз имам една къща, но моят съпруг притежава три къщи./

In my bag there are two mobile phones, three envelopes and many coins.
/В чантата ми има два мобилни телефона, три плика и много монети./

Могат да се употребят с неопределителен член a/an.
A cat is an animal.

Неброими съществителни имена (Uncountable nouns)

Както се подразбира от наименованието им те не могат да бъдат преброени. Олицетворяват субстанции, идеи и неизменни части, които не могат да бъдат разделени на отделни елементи. На английски такива са:

 • всякакви течности, видове газ и вещества в насипно състояние
water (вода), tea (чай), coffee (кафе), milk (мляко), juice (сок), alcohol (алкохол), smoke (дим), mist (мъгла), etc.
 • съществителни, които означават производствени материали
wood (дърво), metal (метал), sand (пясък), etc.
 • абстрактни думи и названия
information (информация), education (образование), advice (съвет), intelligence (интелигентност)
 • различни видове енергия
light (светлина), sunshine (слънчева светлина), radiation (радиация)
 • научни сфери
economics (икономика), maths (математика), science (наука), politics (политика)
 • националности
English (английски), German (немски), French (френски)
 • събирателни съществителни имена (използват се в ед.ч., но означават мнозинство).
news (новини), gymnastics (гимнастика), athletics (атлетика), luggage / baggage (багаж)

Неброимите съществителни имена винаги се употребяват в единствено число и нямат форма за множествено число.

Love is in the air.
/Любовта е във въздуха./

Safety comes first.
/Безопасността е на първо място./

The current research is based on real evidence. 
/Настоящето проучване е базирано на реални доказателства./

Money cannot buy happiness.
/Парите не могат да купят щастие./

The news starts at 19:00 every night. 
/Новините започват в 7 часа всяка вечер./ 

The new furniture is going to arrive tomorrow. 
/Новите мебели ще пристигнат утре./

Неправилни съществителни

Това са съществителни, които не образуват множественото си число по никой от гореизброените начини. В следващите редове ще намерите най-често срещаните.

man - men /мъж - мъже/
woman - women /жена - жени/
child - children /дете - деца/
tooth - teeth /зъб - зъби/
goose - geese /гъска - гъски/
mouse - mice /мишка - мишки/
foot - feet /стъпало - стъпала/
ox - oxen /вол - волове/

Съществителни, които имат една и съща форма за единствено и множествено число.

sheep - овца, овце
deer - елен, елени
swine - свиня, свине
fish -риба, риби

Съществителни, които имат само множествено число.

clothes - дрехи
stairs - стълби
shorts - къси панталонки
trousers - панталон/и
scissors - ножица/и
pyjamas - пижама/и
police - полиция

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

15 коментара:
 1. IVO IVANOVIVO IVANOV

  Много полезен урок, много леко представено и бързо запомнящо се.
  Благодаря за урока :)

 2. АлбенаАлбена

  Благодаря за чудесния урок! Имам въпрос относно правилното изписване на българска фамилия в мн.ч., например Янчеви. Янчев-Янчеви. Ако трябва да бъде изписана фамилията на тебелка за врата. Благодаря предварително!

 3. ГалинаГалина

  Здравейте!
  Имам малък проблем с последната част(съществителни, които се използват само в единствено число и след тях винаги има глагол в единствено число), на мен ми се струва, че в примерите глаголите са в множествено число?

 4. ТеяТея

  Благодаря! Не само за перфектно структурирания и разбираемо обяснен урок, но и за идеята да споделяте знанията си и то безвъзмездно !

 5. МишоМишо

  Здравейте! Да, урокът ми допадна. Единствено липсва информация на съответното място за произношението на възможни форми на мн. число. Трябва да търся друг урок, от който разбрах, че звуковете при мн. число са /с/, /з/, /из/. Поздрави! И продължавайте да подобрявате уроците!

Добави бърз коментар: