Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Както знаете от урока за First Conditional, наклоненията представят действия, които са възможни при определени условия. Второ условно наклонение, използваме когато говорим искаме да говорим за възможни, но невероятни бъдещи събития.

Употреба

– Използваме Второ наклонение, когато говорим за въображаеми събития или действия и техните резултати

If I had a ship, I would travel the world.
 Ако имах кораб, щях да обиколя света.

/ но нямам кораб, това е въображаема ситуация /

Cats would fly, if they had wings.
 Котките щяха да летят, ако имаха крила.

/ също въображаемо събитие/

If John won the lottery, he would buy an island.
 Ако Джон спечели от лотарията, ще си купи остров.

/ тази ситуация е само в неговото въображение /

– Използваме Second Conditional и когато искаме да говорим за невъзможни или малко вероятни настоящи ситуации.

If Rossy was blonde, John would not like her.
 Ако Роси беше руса, Джон нямаше да я харесва

/ но Роси е чернокоса, затова Джон я харесва/

Alex would go to the party, if he was not ill.
 Алекс щеше да иде на партито, ако не беше болен

/ тъй като е болен, е невъзможно да отиде/

Образуване

– Съобщителни изречения

Както може би сте забелязали, винаги, когато използваме условно наклонение, това става в сложно изречение. То има 2 части – в едната е условието, а в другата резултатът.

В условната част използваме ”if”, последван от глагол в Минало просто време, а във втората част, където е резултатът, използваме модален глагол + глагол в инфинитив. Модалният глагол, който се използва най-често е “would”, а изборът коя част да е на първо място е ваш, като е важно да се запомни, че трябва да бъдат разделени от запетайка.

Обяснено схематично двата варианта са:

If + минало време + , would + инфинитив
или
Would + инфинитив, if + минало време.

Ето и един пример:

If Aleks had а belly, he would need a diet.
 Ако Алекс имаше шкембе, ще има нужда от диета.
Aleks would need a diet, if he had а belly.
 Алекс ще има нужда от диета, ако имаше шкембе.

Особености

Съкращаване на would

Говорещите и пишещите винаги търсят начин как да го направят по-бързо – при използването на Второ условно наклонение, начинът е да съкратите would на ‘d, когато използвате лично местоимение. Пример с използвани по-нагоре изречения:

If I had a ship, I’d travel the world.
 Ако имах кораб, щях да обиколя света.
If Aleks had belly, he’d need a diet.
 Ако Алекс има шкембе, ще има нужда от диета.

Were или was?

Когато ви се налага да давате съвет, най-често искате да кажете, ‘Ако бях на твое място, бих …”. Глаголът “бях” е миналата форма на “съм”. По същата логика, когато искате да го изпишете или кажете на английски, винаги използвайте were. Макар разговорно, да е възможна употребата на was, тя не е граматически оправдана.

If I were you Aleks, I would buy the red Т-shirt.
 Aко бяха на твое място алекс, бих си купил червената тениска.
If I were you, I would not drink that much.
 /Ако бях на твое място, не бих пил толкова/

Might или could, вместо would

Когато в резултатната част от изречението искате да говорите за вероятност резултатът да се случи, използвайте, може да ползвате миналите форми на модалните глаголи can и may. Could /може в смисъла на ‘доста е вероятно’ / или might /може в смисъла ‘никак не е вероятно’

If Lilly had enough money, she would travel the world.
 Ако Лили имаше достатъчно пари, би обиколила света.
If Lilly had enough money, she could travel the world.
 Ако Лили имаше достатъчно пари, би могла да обиколи света.
If Lilly had enough money, she might travel the world.
 Ако Лили имаше достатъчно пари, може би би обиколила света.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Жан Егикян Жан Егикян в LinkedIn
Жан Егикян, 4 урока

Жан е завършил гимназия с усилено преподаване на английски език. По това време се интересува от математическа лингвистика, реторика и дебати и взема участие на различни локални и национални състезания и олимпиади. В момента завършва бакалавърската си степен по "Компютърни системи и технологии" в Технически Университет - Варна.

От над 2 години като част от AIESEC е участвал в планирането и реализацията на проекти свързани с неформално обучение и лидерство, провеждани със студенти от всички континенти. Провеждал е обучения на групи от 5 до 100+ души на теми свързани с различни soft и hard skills. В момента е гид-доброволец във Free Varna Tour, където развежда и разкрива историята и красотите на гр. Варна на туристи от целия свят. Всичко това разбира се се случва на английски.

Като учител в EasierEnglish.BG иска да накара повече българи да осъзнаят, че английският език е предизвикателство, с което могат и си заслужава да се справят.

Урокът е последно обновен на 02.06.2020 от

Още уроци от категорията: Наклонения в английския език

5 коментара:
 1. ЯворЯвор

  Здравейте, изречението “f Aleks had belly, he’d need a diet.” е преведено “Ако Алекс има шкембе, ще има нужда от диета.”,

  но не трябва ли да бъде
  ” Ако Алекс имаше шкембе, щеше да има нужда от диета.”
  Благодаря за урока!

 2. ВалентинВалентин

  В урока за първо условно наклонение обяснявате, че когато главното изречене е преди подчиненото не е нужно да се поставя запетая, а само когато е обратното.
  А в този урок е посочено, че и в двата случая се отделя със запетая.
  Кое е вярното?
  Иначе урока е много добър.

 3. TihomirTihomir

  Здравейте,
  искам само да вметна,че пред IF НИКОГА не се пише запетая,а само след If…

Добави бърз коментар: