Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


В английската граматика за всеки израз има специфични правила. Чрез тях се отнасяме до настоящи, бъдещи или минали ситуации. В този урок ще разгледаме как да кажем, че нещо ни се е искало, но по една или друга причина не сме го направили или няма да се осъществи. Ще разберем и как да съгласуваме различните времена, така че да бъде граматически правилно.

Настояща ситуация

Противно на очакванията, когато имаме настояща ситуация, в “wish” изречението използваме минало просто време (Past Simple Tense).

I don’t know the answer.
/Не знам отговора./
I wish I knew the answer.
/Иска ми се да знаех отговора./

I don’t have enough money to travel abroad.
/Нямам достатъчно пари, за да пътувам в чужбина./
I wish I had enough money to travel abroad. 
/Иска ми се да имах достатъчно пари, за да пътувам в чужбина./

Минала ситуация

Когато имаме минала ситуация, в “wish” изречението използваме минало перфектно време (Past Perfect Tense).

I didn’t go to the seminar. 
/Не отидох на семинара./
I wish I had gone to the seminar. 
/Иска ми се да бях отишъл на семинара./

I didn’t take a shower in the morning. 
/Не се изкъпах сутринта./
I wish I had taken a shower in the morning. 
/Иска ми се да се бях изкъпал сутринта./

Бъдеща ситуация

Когато изразяваме желание, което се отнася до бъдещето, след “wish” изречението употребяваме “could”.

I wish she could meet me next week. 
/Иска ми се тя да можеше да се срещнем следващата седмица./
I wish he could be available for a chat tomorrow. 
/Иска ми се той да беше свободен да си поговорим утре./

Особености

Структурата “wish” се употребява с “could”, за да кажем, че нещо е трудно или невъзможно.

I wish I could fly. 
/Иска ми се да можех да летя./
I wish I could touch the sky. 
/Иска ми се да можех да докосна небето./

Структурата “wish” се употребява с “would”, за да изразим оплакване от лош навик.

I wish he wouldn’t chew the gum all the time. 
/Иска ми се той да не си дъвчеше дъвката през цялото време./
I wish I would be able to quit smoking. 
/Иска ми се да можех да спра цигарите./

Когато искаме да наблегнем на дадено нещо, вместо “wish” употребяваме “if only” (само ако).

Когато имаме настояща ситуация, отново се използва минало просто време.

If only I knew her name.
/Само ако й знаех името./
If only she wasn’t so reckless. 
/Само ако не беше толкова безразсъдна./

Когато имаме минала ситуация, в изречението използваме минало перфектно време.

If only I had known their phone number when we were in Lisbon. 
/Само ако им знаех телефонния номер, когато бяхме в Лисабон./
If only I had worn the black dress at the event the other night. 
/Само ако бях облякла черната рокля на събитието предната вечер./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

20 коментара:
 1. ВЕСИВЕСИ

  Благодаря за урока,но може ли да дадете пример с глагол,който не е неправилен в случай,когато трябва да се използва минало перфектно време

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей, да.
   I wish I had studied more grammar at school./Иска ми се да бях учил повече граматика в училище.
   It was raining so hard that I wish I had borrowed your umbrella./Валеше толкова силно, че ми се иска да бях взела чадъра ти.

 2. АннаАнна

  Отново много полезен урок, но имам и молба – ако е възможно да се добавят към всеки урок и тестове за самопроверка.
  Приятен ден!

 3. РоскоРоско

  Благодаря за урока!Единственото което не ми харесва, е че много бързо дамата изговаря думите.

 4. БорянаБоряна

  Здравейте, микрофончетата (за изговаряне на думите) не работят. Онзи ден работиха, днес – не, възможно причината да е и мен, просто съобщавам да проверите.

 5. БорянаБоряна

  Всъщност, сега тръгна едно от микрофончетата, но само веднъж, при желание за повторно изговаряне не става, после опитвам на друго изречение пак не става. Някак си понякога се получава, но в повечето случаи не.

 6. ДесиславаДесислава

  Благодаря на хората като вас, че ни предоставяте толкова полезна и практическа информация.

 7. ДесиславаДесислава

  Благодаря на хората като вас, че ни предоставяте толкова полезна и практическа информация.

 8. Емилиан ВенковЕмилиан Венков

  Уроците ви са чудесни, но искам да попитам защо не сложите на всички уроци упражнения за да ги разберем по – добре и на практика?

 9. ДанаилДанаил

  Здравейте! Кое от двете е правилно и защо ?
  He wished he ____ it yesterday.
  -didn’t forget
  -hadn’t forgotten

Добави бърз коментар: