Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Уроци по английски език

EasierEnglish.BG е проект с уроци и упражнения за английската граматика, насочени към всички начинаещи и средно-напреднали в обучението си. При нас всичко е структурирано, подредено и обяснено на роден, български език.

Екип от ентусиасти инвестира свободно време в разработване на практични безплатни уроци. Над 10 000 българи ежемесечно учат английски език при нас!


Последни уроци:

Лични Местоимения. Спомагателен глагол “съм”. Personal Pronouns. The verb “to be”.

Личните местоимения, заедно със спомагателния глагол “съм”, са първите уроци от английската граматика, с които всеки човек започва изучаването на езика. Те са началото на дългия път в това не лесно начинание. В този урок ще се запознаете именно с … прочети урока

Трето Условно Наклонение. Third Conditional.

Условните наклонения са неразделна част от английския език. Те са четири на брой и се отнасят до въображаеми или реални факти в бъдещето или в миналото. Макар употребата им да не е от най-лесните в английската граматика, с правилните примери, … прочети урока

Бъдеще Перфектно Време. Future Perfect Tense.

Бъдеще перфектно време е едно от всичките времена в английския език, без което изразяването е като незавършено или просто не звучи добре. В следващите редове ще ви обясня основната употреба и образуването, така че да разберете кога и как да … прочети урока

Възвратни местоимения. Reflexive Pronouns.

Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) са един от многото видове местоимения, които използваме в английския език. В този урок ще ги разгледаме обстойно, като ще дадем примери, за да си изясните в какви случаи прилагаме тяхната употреба. Форми Reflexive Pronouns (Възвратни … прочети урока

Относителни Местоимения. Relative Pronouns.

С относителните местоимения /Relative Pronouns/ се въвеждат подчинени изречения като с тях вмъкваме допълнителна информация за обекта, за който говорим. Тази кратка статия ще ви помогне да разберете как да разширите простите изречения с допълнителни подробности. Форми Има разлика, дали … прочети урока

Непряка реч. Reported Speech.

Както във всеки един език, така и в английския има пряка и непряка реч. Непряката реч спомага за по-лесното предаване на чужди думи, правенето на преразкази на текстове или просто за повтаряне на вашите собствени думи. В този урок ще … прочети урока

Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense

Въпреки дългото си име Сегашно перфектно продължително време, усвояването му въобще не е трудно. Това е време, което не се използва толкова често, но все пак трябва да се знае. Например, замислете се, кое време ще използвате, ако искате да … прочети урока

Второ условно наклонение. The Second Conditional.

Както знаете от урока за First Conditional, наклоненията представят действия, които са възможни при определени условия. Второ условно наклонение, използваме когато говорим искаме да говорим за възможни, но невероятни бъдещи събития. Употреба – Използваме Второ наклонение, когато говорим за въображаеми … прочети урока

Неопределителни местоимения. Indefinite pronouns.

Ще разделим местоименията по двойки, като по този начин е по-лесно да се разберат и да се използват правилно. Неопределителните местоимения нямат точен еквивалент на български език, защото в по-голямата част от случаите, на нас не ни се налага да … прочети урока

Образуване на Сравнителна и Превъзходна Степен. Degrees of Comparison.

Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да … прочети урока