Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.


Уроци по английски език

EasierEnglish.BG е проект с уроци и упражнения за английската граматика, насочени към всички начинаещи и средно-напреднали в обучението си. При нас всичко е структурирано, подредено и обяснено на роден, български език.

Екип от ентусиасти инвестира свободно време в разработване на практични безплатни уроци. Над 10 000 българи ежемесечно учат английски език при нас!


Последни уроци:

Бъдеще Продължително Време. Future Continuous Tense.

Future Continuous е често използвано време в английския език и е един много хубав начин да обогатим изразяването си, когато искаме да говорим за бъдещи действия. Употреба Това време се използва, когато се говори за действие, което ще се извършва … прочети урока

Редни числителни. Ordinal numerals

Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?” Образуване на редни числители С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни … прочети урока

Причастия. Participles.

Въведение Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче … прочети урока

Предлози за време. Prepositions of time

Предлозите са кратки думи, които стоят обикновено пред съществителните имена / on, at, in и др./. Много хора се чудят как да ги научат по-лесно – добър начин е да се учат наизуст и чрез изрази, например заедно с глаголите. … прочети урока

Въпросителни местоимения. Interrogative Pronouns

Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато … прочети урока

Показателни местоимения. Demonstrative Pronouns

Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, … прочети урока

Нулево условно наклонение. Zero Conditional

Условно наклонение – що е то? За да съществува трябва да имаме някакво условие, затова и се нарича така. В този урок ще разгледаме Zero conditional / Нулево условно наклонение. Освен него в Английския език има още – Първи, Втори … прочети урока

Бъдеще Просто Време. Future Simple Tense.

В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се … прочети урока

Притежателни местоимения и притежателни прилагателни. Possessive pronouns and possessive adjectives.

За изразяване на собственост/притежание в английския език използваме Possessive Adjectives /притежателни прилагателни/ и Possessive Pronouns /притежателни местоимения/. Статията е кратка и приятна за четене. А и ще Ви бъде много полезна, защото най-накрая ще отговори на дилемата кога кое да … прочети урока

Страдателен залог. Passive Voice.

В английския език има два залога: деятелен (Active Voice) и страдателен (Passive Voice). Те се различават по това, че при деятелния залог фокусът е върху извършителя на действието (подлога в изречението) докато при страдателния залог фокусът е върху обектa на … прочети урока