Уроци от Екипът на EasierEnglish.BG

Сегашно перфектно време. Present Perfect Tense.

Употребата на глаголното време Present Perfect е една от най-честите в английския език, затова е важно да знаете в кои случаи можете да го използвате (също и в кои случаи не е подходящо), как да образувате формите му и съответно … прочети урока

Минало продължително време. Past Continuous Tense.

Минало продължително време (Past Continuous Tense) е едно от глаголните времена в английския език. Както се подразбира по името му (past – минало), действията, които описваме, са се извършили в миналото. Често се случва да искаме да опишем повече от … прочети урока

Сегашно продължително време. Present Continuous Tense.

Сегашно продължително време или Present Continuous Tense е глаголно време, което има широка употреба в английския език. В случай че искаме да бъдем разбрани от събеседниците си, е необходимо да го използваме правилно и, разбира се, в подходящата ситуация. Следващият урок … прочети урока

Минало просто време. Past Simple Tense.

В английския език използваме Past Simple когато искаме да разискваме нещо случило се в миналото (past – минало). В употребата на това глаголно време има доста тънкости, с които ще се запознаете в следващия урок. В него ще научите в … прочети урока

Сегашно просто време. Present Simple Tense.

Present Simple е едно от най-използваните времена в английския език, затова е важно да го разбираме и употребяваме правилно. Въпреки това, че е „Present SIMPLE” (simple – лесен, опростен) и тук има важни правила, които трябва да спазвате в случай … прочети урока