Уроци от Иван Чолаков

Иван Чолаков, учител в EasierEnglish

Иван е графичен дизайнер и fullstack developer на свободна практика. Учи в Aberystwyth University в Уелс. Главно се занимава с изкуствен интелект и машинно знание.

Член е на организацията AIESEC, където координира професионални стажове за млади български специалисти в чужбина.
Лектор на ежегодната конференция по изкуствен интелект и роботика, която се провежда от техническия университет във Варна.

Причастия. Participles.

Въведение Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче … прочети урока