Категория:

Глаголни времена в английския език

Общо в категорията: 12 урока :)
Липсва нещо:
Да, все още има доста липсващи уроци, но с нашите партньори усилено работим по въпроса :)
Изпрати ни твоето предложение за урок, ще се постараем да го осъществим!

Минало перфектно продължително време. Past perfect continuous tense

Минало перфектно продължително време е последното от времената в английския език. Въпреки че не се използва толкова често в сравнение с другите времена, то се употребява за описание на продължителни действия в миналото, които са се случили преди други моменти. … прочети урока

Бъдеще перфектно продължително време. Future Perfect Continuous Tense

Бъдеще време е неизменна част от английския език. Сред уроците ни вече са бъдеще просто време, бъдеще продължително и бъдеще перфектно. За да бъдат знанията ни пълни, следва урок за бъдеще перфектно продължително време. Употреба Използваме бъдеще перфектно продължително, за … прочети урока

Бъдеще Перфектно Време. Future Perfect Tense.

Бъдеще перфектно време е едно от всичките времена в английския език, без което изразяването е като незавършено или просто не звучи добре. В следващите редове ще ви обясня основната употреба и образуването, така че да разберете кога и как да … прочети урока

Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense

Въпреки дългото си име Сегашно перфектно продължително време, усвояването му въобще не е трудно. Това е време, което не се използва толкова често, но все пак трябва да се знае. Например, замислете се, кое време ще използвате, ако искате да … прочети урока

Бъдеще Продължително Време. Future Continuous Tense.

Future Continuous е често използвано време в английския език и е един много хубав начин да обогатим изразяването си, когато искаме да говорим за бъдещи действия. Употреба Това време се използва, когато се говори за действие, което ще се извършва … прочети урока

Бъдеще Просто Време. Future Simple Tense.

В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се … прочети урока

Минало перфектно време. Past Perfect Tense.

Използването на Минало перфектно време е неизменна част от ежедневната английска реч. Накратко основната употреба на Past Perfect Tense е за описване на минало в миналото. Знам – това звучи странно, но след няколко минути ще ви се проясни :) … прочети урока

Сегашно перфектно време. Present Perfect Tense.

Употребата на глаголното време Present Perfect е една от най-честите в английския език, затова е важно да знаете в кои случаи можете да го използвате (също и в кои случаи не е подходящо), как да образувате формите му и съответно … прочети урока

Минало продължително време. Past Continuous Tense.

Минало продължително време (Past Continuous Tense) е едно от глаголните времена в английския език. Както се подразбира по името му (past – минало), действията, които описваме, са се извършили в миналото. Често се случва да искаме да опишем повече от … прочети урока

Сегашно продължително време. Present Continuous Tense.

Сегашно продължително време или Present Continuous Tense е глаголно време, което има широка употреба в английския език. В случай че искаме да бъдем разбрани от събеседниците си, е необходимо да го използваме правилно и, разбира се, в подходящата ситуация. Следващият урок … прочети урока

Минало просто време. Past Simple Tense.

В английския език използваме Past Simple когато искаме да разискваме нещо случило се в миналото (past – минало). В употребата на това глаголно време има доста тънкости, с които ще се запознаете в следващия урок. В него ще научите в … прочети урока

Сегашно просто време. Present Simple Tense.

Present Simple е едно от най-използваните времена в английския език, затова е важно да го разбираме и употребяваме правилно. Въпреки това, че е „Present SIMPLE” (simple – лесен, опростен) и тук има важни правила, които трябва да спазвате в случай … прочети урока