Категория:

Местоимения в английския език

Общо в категорията: 7 урока :)
Липсва нещо:
Да, все още има доста липсващи уроци, но с нашите партньори усилено работим по въпроса :)
Изпрати ни твоето предложение за урок, ще се постараем да го осъществим!

Лични Местоимения. Спомагателен глагол “съм”. Personal Pronouns. The verb “to be”.

Личните местоимения, заедно със спомагателния глагол “съм”, са първите уроци от английската граматика, с които всеки човек започва изучаването на езика. Те са началото на дългия път в това не лесно начинание. В този урок ще се запознаете именно с … прочети урока

Възвратни местоимения. Reflexive Pronouns.

Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) са един от многото видове местоимения, които използваме в английския език. В този урок ще ги разгледаме обстойно, като ще дадем примери, за да си изясните в какви случаи прилагаме тяхната употреба. Форми Reflexive Pronouns (Възвратни … прочети урока

Относителни Местоимения. Relative Pronouns.

С относителните местоимения /Relative Pronouns/ се въвеждат подчинени изречения като с тях вмъкваме допълнителна информация за обекта, за който говорим. Тази кратка статия ще ви помогне да разберете как да разширите простите изречения с допълнителни подробности. Форми Има разлика, дали … прочети урока

Неопределителни местоимения. Indefinite pronouns.

Ще разделим местоименията по двойки, като по този начин е по-лесно да се разберат и да се използват правилно. Неопределителните местоимения нямат точен еквивалент на български език, защото в по-голямата част от случаите, на нас не ни се налага да … прочети урока

Въпросителни местоимения. Interrogative Pronouns

Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато … прочети урока

Показателни местоимения. Demonstrative Pronouns

Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, … прочети урока

Притежателни местоимения и притежателни прилагателни. Possessive pronouns and possessive adjectives.

За изразяване на собственост/притежание в английския език използваме Possessive Adjectives /притежателни прилагателни/ и Possessive Pronouns /притежателни местоимения/. Накратко ще обясним приликите и разликите както и кога кое да използвате. Форми и образуване В таблицата по-долу виждате формите на Possessive Adjectives … прочети урока