Категория:

Предлози. Частици. Наречия.

Общо в категорията: 6 урока :)
Липсва нещо:
Да, все още има доста липсващи уроци, но с нашите партньори усилено работим по въпроса :)
Изпрати ни твоето предложение за урок, ще се постараем да го осъществим!

Представки и наставки. Suffixes and Prefixes.

Както в българския език, така и в английския, сродните думи се образуват чрез така наречените представки и наставки. В този урок по-подробно ще разгледаме кои са най-употребяваните смислови частици, които променят значението на думите; как да изберем правилната наставка/окончание; какви … прочети урока

Предлози за движение и посока. Prepositions of movement & direction

Предлозите в английския език, както при българския, са свързващи думи, които показват връзката между различните имена (съществително, прилагателно и т.н.) и останалите думи в изречението. Най-често се поставят преди имената. Като несамостоятелна част на речта, е най-добре да се учат … прочети урока

Предлози за място. Prepositions of place.

Предлозите са важна част от речта и всички знаем, че когато говорим на български, ако изпускаме предлозите няма как да се изразим правилно – така е и в английския език. В този урок ще Ви запознаем с предлозите за място. … прочети урока

Предлози за време. Prepositions of time

Предлозите са кратки думи, които стоят обикновено пред съществителните имена / on, at, in и др./. Много хора се чудят как да ги научат по-лесно – добър начин е да се учат наизуст и чрез изрази, например заедно с глаголите. … прочети урока

Наречия. Adverbs.

Наречията поясняват прилагателни имена, глаголи, други наречия или цяло изречение. Използват се постоянно в ежедневието, за да подсилят знaчението и да го пояснят. Именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен … прочети урока

Определителен и неопределителен член. Definite and indefinite article (a, an, the)

Определителния и неопределителния член са съществена част от граматиката на английския език. Те са неизменяеми части на речта. Употребата на a, an и the може съществено да промени значението на информацията, която искате да предоставите. Именно за това трябва да се … прочети урока