Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Бъдеще перфектно време е едно от всичките времена в английския език, без което изразяването е като незавършено или просто не звучи добре. В следващите редове ще ви обясня основната употреба и образуването, така че да разберете кога и как да го използвате правилно.

Употреба

1. Употребяваме бъдеще перфектно време за действие, което ще приключи в даден бъдещ момент. Този момент се изразява:

– с израз за време (by the end of the week, by 3 o’clock, by Christmas)

By the end of the week, I will have finished the project.
/До края на седмицата ще съм завършила проекта./
 
By 3 o'clock he will have signed the contract
/До 3 часа той ще е подписал договора./

или

– с обстоятелствено пояснение за време, въведено с when или by the time, при което глаглолът е в сегашно просто време или сегашно перфектно време

By the time you arrive I will have cooked the dinner.
/Докато пристигнеш ще съм сготвила вечерята./
 
By the time he has asked her on a date she will have married.
/Докато той я поканеше на среща тя ще се е омъжила./

2. Другата употреба на бъдеще перфектно време е за продължителност.

By September 2016 I will have studied at the university for 3 years.
До септември 2016, ще съм учила в университета от 3 години.

At the end of this month, I will have worked for the same person for more than 15 years.
В края на този месец ще съм работил за един и същи човек от повече от 15 години.

Образуване и форми

1. Бъдеще перфектно време се образува от бъдеще време на глагола have + миналото причастие (past participle) на главния глагол.

will have + done

Миналото причастие на глаголите не е нужно да се учи наизуст. То винаги може да бъде проверено в речник. С достатъчно упражнения, обаче, причастията много лесно се запомнят механично.

2. Отрицателната форма се образува, като след спомагателния глагол “will” се постави частицата “not”.

will not have done = won't have done

I/you/he/she/it/we/you/they will not have done (won't have done)

By the time you arrive I won't have done my homework.
/Докато пристигнеш няма да съм си написал домашното./

3. Въпросителни изречения се образуват, като спомагателният глагол will мине на първо място в изречението.

Will I/you/he/she/it/we/you/they have done?

Will you have written your essay by the time your parents come home?
/Ще си бъдеш ли написал есето докато родителите ти се приберат вкъщи?/

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

20 коментара:
 1. Хюсеин СевдиХюсеин Севди

  Може да се лъжа ама за 3 то лице (He,she ,It) доколкото са ме учили в даскалото се използва -Has а не Have ! Да ме поправи някой ако греша!

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей,

   Добре са те учили в училище, само че след will винаги имаш инфинитив, т.е. основната форма на глагола, без значение в какво лице и число е (He will have learned his lesson by the time we come home from work.). Погледни “Образуване и форми” по-горе :)

 2. ПетърПетър

  Здравейте,

  Искам да попитам в бъдеще перфектно време, когато имаме неправилен глагол, втора или третата му форма се използва

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей,
   При неправилните глаголи, трите форми са съответно инфинитив (основна форма), минало време и минало причастие. В бъдеще перфектно време се използва will have + миналото причастие (третата форма).

 3. ДимоДимо

  Поздрави за инициативата!
  Бих искал да попитам как ще се се използва тази конструкция в следното изречение – В бъдеще градовете ще са по-гъсто населени отколкото сега.
  Благодаря ви предварително!

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей! За да стане в бъдеще перфектно време, трябва да имаш някакъв израз или пояснение за време. До тогава твоето изречение може да бъде преведено с бъдеще просто време – https://easierenglish.bg/глаголни-времена-в-английския-език/бъдеще-време/

 4. БориславБорислав

  До края на септември 2016 ще съм учила в университета от 3 години. Нали действието е започнало в миналото и свършва в определен момент. Защо не е перфектно продължително време

  1. КалинаКалина

   Борислав, никъде не се казва, че действието е започнало в миналото.
   Ето и сценария: “ако започна да уча университета другата година (действието още не е започнало, то ще започне другата година) след 3 години, през септември ще съм завършила.”
   Друго нещо – много често в българския превеждаме по един и същи начин две различни времена в английския. Така че понякога, а и много често, бъдеще перфектно и бъдеще перфектно продължително се превеждат с едно и също време в българския, което всъщност е объркващото. В английския, моментът на извършване на действието е особено важен за определяне на граматическото време. В българския не е точно така. Дано да е станало по-ясно.

 5. ЦветомираЦветомира

  Здравейте,
  не ми стана ясна разликата между At the end of this month I will have worked for this company for 3 years и In December 2016 I will have been working abroad for 1 year.

 6. ЕвгенияЕвгения

  Здравейте! Много Ви благодаря за уроците! Аз ще бъда в 10-ти клас и още не съм учила бъдещите перфектни времена, но ми беше интересно. И така ще съм подготвена, когато започнем да ги учим в училище. Много добре е обяснено. Благодаря Ви още веднъж!

 7. Магдалина КолеваМагдалина Колева

  Може ли да се каже каква е основната разлика между бъдеще перфектно и бъдеще перфектно продължително време. Трудно ми е да направя разлика чисто приложно

 8. ПламенПламен

  Разликата между двете времена е че в едното имаме действие което продължава в настоящето а в другото не.

 9. Мария МалчеваМария Малчева

  Здравейте, бих искала да попитам как точно да разбера кога да използвам бъдеще перфекто или бъдеще перфекто продължително

  1. Маргарита ДобреваМаргарита Добрева

   Бъдеще перфектно (просто) време: действието ще е приключило до даден бъдещ момент.
   Напр: By 2025 I will have worked as a teacher for 30 years. (т.е. след 2025 вече няма да съм учител)
   До 2025 г. ще съм работила… (бъдеще предварително време)
   Бъдеще перфектно продължително време: действието ще продължи и след този бъдещ маркер за време.
   Напр: By 2025 I will have been working as a teacher for 30 years. (т.е. и след 2025 ще продължа да съм учител)

Добави бърз коментар: