Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Употребата на глаголното време Present Perfect е една от най-честите в английския език, затова е важно да знаете в кои случаи можете да го използвате (също и в кои случаи не е подходящо), как да образувате формите му и съответно с какви наречия можете да обогатите речта си. Следващият урок ви дава обобщена информация за Present Perfect Tense, като разбира се ви препоръчваме да се упражнявате допълнително, за да затвърдите знанията си.

Употреба

Изразяване на завършени действия в миналото, които имат връзка със сегашния момент:

Действието е започнало и е завършило в миналото, но има ефект върху момента на говорене. Например:

Galin has lost a lot of weight in the last few months.
/Галин свали доста килограми през последните няколко месеца./
Jana hasn’t cut her hair for a long time.
/Жана отдавна не се е подстригвала./

И в двата случая виждаме резултата от действие (или липса на такова) от миналото.

Събитие, което е започнало в миналото, но продължава да се развива до сега:

Действието е започнало в миналото, но не е завършило в него, продължава и до момента на говорене. Например:

I’ve always liked potatoes.
/Винаги съм обичал картофи/
How long have you been an actor?
/Откога си актьор?/

Събитие, което се е случило в миналото, но не знаем точния момент:

Действието е започнало в миналото и е завършило там, но не споменяваме кога това се е случило. Акцентът е върху това, че събитието се е случило. Например:

I’ve been to Paris.
/Бил съм в Париж./

Авторът на това изказване не споменава кога е бил в Париж, възможно е това да се е случило преди 15 години, или пък преди два дни.

- Have you ever seen a big waterfall?
- Yes, I have.

/- Виждал ли си някога голям водопад?
- Да, виждал съм./

И при този случай не знаем конкретния момент, в който събеседникът е видял голям водопад – това е събитие, което се е случило някога в миналото.

Събития, които са се случили много скоро

Oh, no! The wheel has fallen off!
/О,не! Колелото е паднало!/
Look! We’ve forgotten our keys.
/Виж! Забравили сме си ключовете. /

Обърнете внимание, че тези два случая, могат лесно да бъдат сбъркани със сегашно продължително време (Present Continuous Tense). При Present Perfect Tense, събитието е започнало и е приключило малко след момента на говорене, докато при Present Continuous действието се е случва в момента на говорене.

Когато събитията са се случили повече от веднъж

The train has broken down three times so far this week.
/Влакът се развали три пъти през тази седмица./
Chris has been late for the second time.
/Крис закъснява за втори път. /

С Present Perfect вие не уточнявате точното време на събитието.

С помощта на глаголното време Present Perfect вие разказвате за събития, които са се случили в миналото, но имат връзка със сегашния момент.

Употребяваме сегашно перфектно време с превъзходна степен на прилагателни.

This is the most beautiful ring I have ever seen.
/Това е най-хубавият пръстен, който някога съм виждал./

Форми

Образуваме Present Perfect с have/has + past participle (минало причастие).

Миналото причастие често се формира като към глагола добавим –ed,

open – opened

decide – decided

но съществуват и глаголи, които се наричат irregular verbs (неправилни глаголи):

lose – lost

speak – spoken

Пълна форма

I have + past participle
You have
She/He/It has
We have
They have

Краткa формa

I’ve  + past participle
You’ve
He’s/She’s/It’s
We’ve
You’ve
They’ve

Пример:

I have paid you the tax.
/Платих ти таксата. /
She has sent him an email.
/Тя му е пратила имейл./

Напомняме, че главно се използва кратката форма. Употребата на пълната форма се изисква само при официална комуникация.

Важно е кратката форма на Present Perfect в 3л. ед.ч. (He’s/She’s/It’s) да не се бърка по значение с кратката форма на Present Simple.

Отрицателна форма

Образува се от have/has + not, като най-често се използва кратките форми haven’t / hasn’t.

I / We / They / you haven’t paid you the tax.

He / She / It hasn’t paid you the tax.

Задаване на въпроси

При задаването на въпроси в английския език, винаги променяме словореда.

Образуваме ги се с have/has + третата форма на глагола.

Have you heard the news?
/Чу ли новините?/
Has she been in London with you?
/Тя беше ли в Лондон с теб?/
Hasn’t he been nice to you?
/Той не беше ли мил с теб?/
Where have you been, son?
/Къде беше, сине?/

Наречия и изрази

Наречията служат за допълнително уточняване и са маркер, че използваме Present Perfect.

С Present Perfect можете да използвате следните наречия:

Already /вече, ever /някога, never /никога/, yet /още/, often /често/, just /тъкмо, точно/, lately /напоследък/, since /оттогава/.

I’ve lived in this house since 1997.
/Живея в тази къща от 1997./
We’ve never met him.
/Никога не сме го срещали./
- Have you had breakfast yet?
/Закусил ли си вече?/
- No, I haven't had breakfast yet.
 /Не, още не съм./

– Употребяваме сегашно перфектно време с изразите: today (днес), this morning/afternoon (тази сутрин/ следобед), когато тези периоди не са завършени в момента на говоренето

I haven’t seen him today.
/Не съм го виждал днес./

– Употребяваме сегашно перфектно време с изразите: this is the 1st/2nd/3rd time (това е първият/вторият/третият път)

For или Since

Предлозите “for and since” показват колко дълго се е случвало дадено действие.
Since означава “от, откакто” и показва началото на периода

since Christmas - от Коледа
since 1994 - от 1994
since we arrived - откакто пристигнахме

Когато since се намира в средата на изречението, глаголът преди него е в сегашно перфектно време, а глаголът след него е в минало просто време.

I haven’t played with dolls since I was a child.
/Не съм си играла с кукли откакто бях дете./

For означава “в продължение на” и показва продължителността на периода

for ages - в продължение на векове
for 2 hours - в продължение на 2 часа
for three weeks - в продължение на 3 седмици

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Зададени до момента въпроси към урока:

57 коментара:
  1. Жан ЕгикянЖан Егикян

   Тити, абсолютно си права – грешката в урока е коригирана. Екипа ти благодари за обратната връзка :)

   1. BorisBoris

    Нали трябва да се напише: ЕкипЪТ ти благодари…а не ЕкипА ти благодари…

  2. ДЕСИДЕСИ

   Перфектен урок !! Много ми хареса всичко как е обяснено, ясно и последователно !! Благодаря Ви !! :) :)

 1. Игарт МарокянИгарт Марокян

  Може би се бъркам, но това ми прилича повече на просто минало време, и на перфектно минало време. Някак си ми е странно да намирам минали причастия в сегашно време и да ги приемам за сегашно или скоро действие. Не съм учил никога английски, незняя.

 2. СилвияСилвия

  Има ли разлика между ”Present Perfect Simple Tense” и ”Present Perfect Continuous Tense”?
  Благодаря Ви, саитът е много добър!

  1. KristiyanKristiyan

   Сегашно перфектно продължително:

   Когато уточняваш приблизително или точно колко време правиш дадено нещо, което е започнало в миналото и продължава до сега, например:

   I have been waiting you for more than three hours. – Чакам те повече от три часа(но все още продължавам да те чакам или просто току що си дошъл и действието приключва в момента) .

 3. mariamaria

  trqbva da pravite em video уроци гледайте на първите класации и знайте как се правят най готините уроци в страната.
  късмет с развитието на сайта и нямам търпение да сте в първите класации.

 4. БориславБорислав

  Полезна ,сбита ,лесна за усвояване и добре представена информация. Поздравления и благодаря!

 5. DanielDaniel

  Благодаря за уроците! Всичко е написано по разбираем и приятен начин. “)

 6. КаменКамен

  “При Present Perfect Tense, събитието е започнало и е приключило малко след момента на говорене”
  има грешка на български. Уточнението за започване е излишно – няма как да е след приключването. Не може да е приключило събитие след момента на говорене, защото не може да сме били свидетели на бъдещето е момента на говорене. То е приключило малко ПРЕДИ момента на говорене, били сме свидетели и има значение за момента на говорене.

 7. ВелиВели

  Здравейте !
  – Have you ever seen a big waterfall? Ваш превод – Виждал ли си голям водопад? … ever / някога е пропуснато в превода , а точно тази дума е жокер,че трябва да използваме сегашно перфектно време … Объркващо е за хора като мен ,които са начинаещи .:) Според мен ,би трябвало да бъде – Виждал ли си някога голям водопад ?
  Също и в този превод- We’ve never met him. /Не сме го срещали. never / никога го няма . Не трябва ли да е – Никога не сме го срещали .
  Ако бъркам , моля да бъда извинена !

  1. KanKanKanKan

   Вели, надявам се че си получил/а вече отговор на въпроса си. Не е задължително never/никога да се превежда.

 8. PepehontasPepehontas

  Здравейте искам да попитам за разликата между Present Perfect и Past Perfect. Особено когато сегашно перфектно изразява минало действие, което е свързани с настоящето. Миналите действия на минало перфектно как така нямат връзка с настоящето щом се коментират сега?

 9. ВанесаВанеса

  We’ve forgotten our keys. Не е ли по-правилно да се използва глаголът leave или behind, защото forget e в смисъл, че забравям нещо в главата си, а не забравям предмет някъде?

 10. ПетърПетър

  Пичове, сайтът Вие страхотен ! Лесно се чете, лесно се разбира ! Поздравления !

 11. ZoyaZoya

  Благодаря за уроците, не знаете колко ми помагате само. Уча в колеж в Англия все още съм в ESOL курс и са ми трудни времената и когато не разбера нещо в колежа, сайта ми помага. Благодаря, уроците са супер!!

 12. ПолиПоли

  Здравейте, в първия коментар е написано, че в изречението Jana hasn’t cut his hair for a long time има грешка. Във втория коментар сте посочили, че грешката е оправена. Аз не разбирам къде е грешката и какво е оправено, тъй като изречението си стои същото в урока. Бихте ли ми обяснили? Благодаря.

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравейте, грешката наистина е оправена – изречението е било с “his hair – неговата коса”, а Жана е женско име. В настоящето изречение “Jana hasn’t cut her hair for a long time.” всичко е наред.

 13. Ралица ЙордановаРалица Йорданова

  Аз бих предложила да качите уроците и на CD-та. Удобно е за хората, които не разполагат с много време или са в постоянно движение. Могат да се слушат в колата, особено подходящо е за задръстванията в София

 14. МетодиМетоди

  Здравейте, относно изречението “I’ve lived in this house since 1997”, не трябва ли да се използва – have been living?
  Благодаря

 15. nikitonikito

  може ли малко помощ немога да разбера как нали present perfect не е оточнено времето и как трябва да сложа since ili for и немога да разбера защото имам една задача за правене която ми пиша да ползвам past simple i present perfect и немога да разбера кога да позвам since i for с past simple или с present perfect

 16. RadiRadi

  Добре, как ще е по – правилно да се изразим на следното изречение

  “Когато той влезе на стадиона, мачът вече беше започнал”
  When he entered at the stadium, the match has/had already started ?

 17. Атанас ЯнковАтанас Янков

  Здравейте поздравления за всичко което правите :)
  Искам да попитам няма ли грешка тук
  “Обърнете внимание, че тези два случая, могат лесно да бъдат сбъркани със сегашно продължително време (Present Continuous Tense). При Present Perfect Tense, събитието е започнало и е приключило малко след момента на говорене, докато при Present Continuous действието се е случва в момента на говорене.”
  Как може събитието да е започнало малко След момента на говорене

 18. СтанимираСтанимира

  Чудесен е сайтът и уроците.
  Може ли да ми разясните с кое време се използва ever since.
  И по-точно, кой е верният отговор на следния въпрос:
  47. Ever since the 17th century blue whales by hunters for their oil and
  meat.
  A) are killed B) have been killed C) are being killed D) have killed
  Аз се двоумя между B or C ?

 19. ГеоргиеваГеоргиева

  Здравейте!
  Уча начално ниво АЕ и откакто открих този сайт, винаги си уча уроците от тук.Много ми е полезен,само ще помоля за повече примери,които са по трудно откриваЕми времената.
  Благодаря ви от сърце

 20. БевърлиБевърли

  Здравейте, моля ви искрено за помощ, тъй като от обясненията в интернет тотално се обърках… :(

  Попринцип аз знам, че когато искам да кажа ,,Аз работих в болница” е ,,I worked at a hospital.”. И въобще, когато говорим в минало свършено време, се използва ed.

  Също, когато говорим за ,,л/ла/ло/ли” – ,,Аз съм работила в болница” е ,,I have worked at a hospital”.

  Но днес в един превод на филм преведоха ,,He worked at a hospital” като ,,Той е работил в болница”. Не трябва ли когато е с ,,л/ла/ло/ли” да се каже ,,He has worked at a hospital ”?

  Също така чух ,,He was going to the…” което отново преведоха като ,,Той е отивал, а не ,,Той отиваше”. Тук не трябва ли пак да е ,,He has gone to the…” щом завършва на ,,л/ла/ло/ли”?

   1. МарияМария

    Благодаря!Уроците продължават и в коментарите,когато отговаряте на въпроси .Всичко е много полезно .

 21. МарияМария

  Бихте ли ми помогнали в кашата, която ми стана в главата, въпреки че аз самата знам времената както Вие сте го обяснили, защо в Wikipedia много често пише в Past Simple, пък се превежда на български с л, ло, ли?

  When Houston was a teenager, she attended Mount Saint Dominic Academy, where she met her best friend Robyn Crawford, whom she described as the “sister she never had”. While Houston was still in school, her mother continued to teach her how to sing. Houston was also exposed to the music of Chaka Khan.

  Първоначално, аз бих го превела така ,,Когато Уитни беше тинейджър, тя посети Академия… където се запозна с най-добрата си приятелка Робин Крауфорд.”

  Но това звучи страшно нелогично, въпреки че си е Past Simple и си го превеждам като такова, смятам, че е редно да се преведе на л,ла,ло ли – Present Perfect.

  Тук въпросът ми е защо не е ,, When Houston has been a teenager….” – ,,Когато Хюстън е била тинейджър..”?

  Непрекъснато ми бърка в очите това и много искам най-накрая да разбера защо в Wikipedia на Present Perfect използват Past simple, който в български превод звучи абсурдно… а и във всички уроци по английски WAS го превеждат БЕШЕ,БЯХА…

  Да не би защото действието се развива в далечното минало, отдавна, когато тя е била тинейджър и затова е в Past Simple, а не в Present Perfect, където трябва да се е случило в близкото минало и да има връзка с настоящ момент?

  1. JamJam

   Много е добър въпросът ти. Всъщност, Past simple се превежда по два начина: 1 – минало свършено време; 2 – минало несвършено време. В случая, в уикипедия се говори в минало несвършено време, а ти си мислиш, че е минало свършено и за това ти звучи абсурдно на български. Младата Уитни “имаше” двама братя, “ходеше” на уроци, “обичаше” поп музиката, дъра-дъра… Ние на български говорим с минали причастия като несвидетели, те разказват като свидетели за нейния живот, като в приказките. Пепеляшка “имаше” 3 сестри, “беше” красива като слънце…. Когато описваме хора в приказки и разкази, използваме на бг минало несвършено време, а минало причастие – когато преразказваме приказката (не сме автори на приказката, дефактно не сме свидетели). Имаш право за това, че има връзка и с факта, че действията в Past simple нямат нищо общо с близкото минало и за това се предпочита пред Present perfect.

 22. NeliNeli

  Здравейте,

  моля за съвет – как е редно да бъде използвано изречението и каква е всъщност разликата в превода:
  I have sent an email.
  I have been sending an email.

  1. BorisBoris

   I have sent an email.
   Аз изпратих един email ! …завършено действие!
   I have been sending an email.
   Аз изпращам един email.

   1. МирославМирослав

    В първия пример не можем ли да използваме минало просто време, а във втория сегашно продължително?

 23. BorisBoris

  Или: I have sent an email -Изпратил съм един имейл… а във втория случай – I have been sending an email е сег. перф. прод. време, т. е. действието е започнало в мин. и продълава до сега, без да е завършено…

 24. В. МариноваВ. Маринова

  Невероятно сбита и систематизирана информация!!! Много се радвам, че ви открих!!! Нямам търпение да прочета и останалите уроци!!!

 25. ПетяПетя

  Браво на всички вас, свършили сте отлична работа, която е много полезна за хората. Много ми помогнахте, благодаря ви, че ви има, благородни рицари!!!

 26. ДаниелаДаниела

  Много добре сте обяснили времето, но когато говоря, трудно избирам времената.
  Имам проблем като при:
  Pepehontas
  24 April, 2016
  Здравейте искам да попитам за разликата между Present Perfect и Past Perfect. Особено когато сегашно перфектно изразява минало действие, което е свързани с настоящето. Миналите действия на минало перфектно как така нямат връзка с настоящето щом се коментират сега?

 27. ERHANERHAN

  for ages означава в продължение на години, а не векове. Век мисля, че беше century ако не се лъжа.

Добави бърз коментар: