Категория:

Други Уроци

Общо в категорията: 6 урока :)
Липсва нещо:
Да, все още има доста липсващи уроци, но с нашите партньори усилено работим по въпроса :)
Изпрати ни твоето предложение за урок, ще се постараем да го осъществим!

Словоред. Word order.

Редът на думите в английския език е от огромно значение при представянето на мисли и твърдения както във всекидневнатата, така и в официалната реч. Затова е важно да сме наясно с правилата за точна подредба на думите в различните видове … прочети урока

Множествено число. Plural in English.

Съществителните имена във всеки един език не биха имали смисъл, ако нямаха множествено число. За разлика от българския език, в английския обаче има правописни правила, които трябва да се научат наизуст. С времето това става просто навик. В този урок … прочети урока

Непряка реч. Reported Speech.

Както във всеки един език, така и в английския има пряка и непряка реч. Непряката реч спомага за по-лесното предаване на чужди думи, правенето на преразкази на текстове или просто за повтаряне на вашите собствени думи. В този урок ще … прочети урока

Образуване на Сравнителна и Превъзходна Степен. Degrees of Comparison.

Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да … прочети урока

Редни числителни. Ordinal numerals

Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?” Образуване на редни числители С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни … прочети урока

Свързващи думи и фрази. Linking words and phrases.

Свързващите думи и фрази в английския език са “ключът” към правилното изразяване, и най-вече към доброто есе. Правилното боравене с тях е признак за добро владеене на езика. В настоящия урок ще разгледаме свързващи думи и фрази, с които заместваме … прочети урока