Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Личните местоимения, заедно със спомагателния глагол “съм”, са първите уроци от английската граматика, с които всеки човек започва изучаването на езика. Те са началото на дългия път в това не лесно начинание. В този урок ще се запознаете именно с тях и с различните форми, както и ще се научите да задавате простички въпроси.

Лични местоимения. Personal Pronouns

Единствено число

I - аз
you - ти
he - той / she - тя / it - то

Множествено число

we - ние
you - вие
they - те

При личните местоимения е важно да отбележим, че I (аз) винаги се пише с главна буква, независимо дали е в началото, в средата или в края на изречението. Това, обаче, не важи за останалите местоимения. Те се пишат с главна буква единствено в начало на изречението.

Личните местоимения могат да изпълняват и ролята на допълнение в едно изречение.

I - me
you - you
he - him
she - her
it - it

we - us
you - you
they - them
My mom told me to get dressed.
/Мама ми каза да се обличам./

Положителна форма на спомагателния глагол “съм”

Единствено число

I am - аз съм
you are - ти си
he is - той е / she is - тя е / it is - то е

Множествено число

we are - ние сме 
you are - вие сте
they are - те са
I am hungry.
/Гладна съм./

They are sleeping.
/Те спят./

He is handsome.
/Той е красив./

Отрицателна и въпросителна форма на спомагателния глагол “съм”

Отрицателната форма се образува като след положителната се добави частицата “not”. Съществува още и кратка форма на отрицателната.

I am not = I’m not
You are not = You aren’t
He / She / It is not = He / She / It isn’t

We are not = We aren’t
You are not = You aren’t
They are not - They aren’t
I am not stupid.
/Не съм глупав./

They are not at school.
/Те не са на училище./

She isn’t a teacher.
/Тя не е учител./

Въпростелната форма се образува като се разменят местата на личното местоимение и прилежащия му спомагател глагол “съм”.

Am I..? 
Are you..?
Is he/she/it..?

Are we..?
Are you..?
Are they..?
Am I right?
/Прав ли съм?/

Are you a student here?
/Ученик ли си тук?/

Is she okay?
/Тя добре ли е?/

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Кристиана Якимова Кристиана Якимова в LinkedIn
Кристиана Якимова, 11 урока

Криси е завършила гимназия с преподаване на английски език. След 11 клас, обаче, решава, че знанията, които е получила до момента в гимназията, не са достатъчни и решава да замине на международно езиково училище в Канада, където придобива практически опит в комуникацията с английско-говорящи. Явява се на олимпиади, състезания и трудът й й се отплаща. Криси притежава два сертификата за владеене на английски език. От скоро има бакалавърска степен по Международен бизнес, отново на английски език, от Икономически университет- Варна.

Две години е била член на студентска организация AIESEC, където се е занимавала с пристигащи и заминаващи стажанти по доброволческата програма Global Volunteer. Самата тя заминава на такъв стаж в Чехия за 6 седмици. Харесва й да бъде доброволец и най-голямата награда за нея е да види усмивките в лицата на хората, когато им помогне.

Чрез EasierEnglish.BG иска да каже, че в днешно време се сблъскваме с хора от различни нации навсякъде и по всяко време. А какво по-хубаво от това да можеш да кажеш кой си и какво искаш да постигнеш на глобален език.

Урокът е последно обновен на 17.07.2016 от

Още уроци от категорията: Местоимения в английския език

7 коментара:
  1. ГеоргиГеорги

    Суперлативи. и цялото , уважение за вас хора .!!! От всичи БГ провинции ,20 години го чака ме това ,Вие давате очи, уши и една стабилна и лесна за изкачване стълба. Благодаря ви отново

Добави бърз коментар: