Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.


Личните местоимения, заедно със спомагателния глагол “съм”, са първите уроци от английската граматика, с които всеки човек започва изучаването на езика. Те са началото на дългия път в това не лесно начинание. В този урок ще се запознаете именно с тях и с различните форми, както и ще се научите да задавате простички въпроси.

Лични местоимения. Personal Pronouns

Единствено число

I - аз
you - ти
he - той / she - тя / it - то

Множествено число

we - ние
you - вие
they - те

При личните местоимения е важно да отбележим, че I (аз) винаги се пише с главна буква, независимо дали е в началото, в средата или в края на изречението. Това, обаче, не важи за останалите местоимения. Те се пишат с главна буква единствено в начало на изречението.

Личните местоимения могат да изпълняват и ролята на допълнение в едно изречение.

I - me
you - you
he - him
she - her
it - it

we - us
you - you
they - them
My mom told me to get dressed.
/Мама ми каза да се обличам./

Положителна форма на спомагателния глагол “съм”

Единствено число

I am - аз съм
you are - ти си
he is - той е / she is - тя е / it is - то е

Множествено число

we are - ние сме 
you are - вие сте
they are - те са
I am hungry.
/Гладна съм./

They are sleeping.
/Те спят./

He is handsome.
/Той е красив./

Отрицателна и въпросителна форма на спомагателния глагол “съм”

Отрицателната форма се образува като след положителната се добави частицата “not”. Съществува още и кратка форма на отрицателната.

I am not = I’m not
You are not = You aren’t
He / She / It is not = He / She / It isn’t

We are not = We aren’t
You are not = You aren’t
They are not - They aren’t
I am not stupid.
/Не съм глупав./

They are not at school.
/Те не са на училище./

She isn’t a teacher.
/Тя не е учител./

Въпростелната форма се образува като се разменят местата на личното местоимение и прилежащия му спомагател глагол “съм”.

Am I..? 
Are you..?
Is he/she/it..?

Are we..?
Are you..?
Are they..?
Am I right?
/Прав ли съм?/

Are you a student here?
/Ученик ли си тук?/

Is she okay?
/Тя добре ли е?/

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Кристиана Якимова Кристиана Якимова в LinkedIn
Кристиана Якимова, 12 урока

Криси е завършила гимназия с преподаване на английски език. След 11 клас, обаче, решава, че знанията, които е получила до момента в гимназията, не са достатъчни и решава да замине на международно езиково училище в Канада, където придобива практически опит в комуникацията с английско-говорящи. Явява се на олимпиади, състезания и трудът й й се отплаща. Криси притежава два сертификата за владеене на английски език. От скоро има бакалавърска степен по Международен бизнес, отново на английски език, от Икономически университет- Варна.

Две години е била член на студентска организация AIESEC, където се е занимавала с пристигащи и заминаващи стажанти по доброволческата програма Global Volunteer. Самата тя заминава на такъв стаж в Чехия за 6 седмици. Харесва й да бъде доброволец и най-голямата награда за нея е да види усмивките в лицата на хората, когато им помогне.

Чрез EasierEnglish.BG иска да каже, че в днешно време се сблъскваме с хора от различни нации навсякъде и по всяко време. А какво по-хубаво от това да можеш да кажеш кой си и какво искаш да постигнеш на глобален език.

Урокът е последно обновен на 17.07.2016 от

Още уроци от категорията: Местоимения в английския език

14 коментара:
  1. ГеоргиГеорги

    Суперлативи. и цялото , уважение за вас хора .!!! От всичи БГ провинции ,20 години го чака ме това ,Вие давате очи, уши и една стабилна и лесна за изкачване стълба. Благодаря ви отново

  2. Aleksandar HristovAleksandar Hristov

    .На български не е необходимо лично местоимение винаги да предхожда глагола , защото всяко лице на глагола има своя форма; обаче на английски личното местоимение винаги предхожда глагола, понеже, обикновено, глаголът не се изменя в всяко лице. И така спомагателният глагол to bi – ту би – съм се спряга ;

Добави бърз коментар: