Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.С относителните местоимения /Relative Pronouns/ се въвеждат подчинени изречения като с тях вмъкваме допълнителна информация за обекта, за който говорим. Тази кратка статия ще ви помогне да разберете как да разширите простите изречения с допълнителни подробности.

Форми

Има разлика, дали подчиненото изречение, което въвеждаме с относителното местоимение /Relative Pronoun/ се отнася за хора или за предмети.

1. Относителни местоимения, употребявани само за хора:

who - който, която, което, които
whose - чийто, чиято, чието, чиито
whom - когото, която, което, които (за допълнение)

2. Относителни местоимения, употребявани само за предмети

which - който, която, което, които

3. Относителни местоимения, употребявани за хора и предмети

that - който, която, което, които

4. Други

what - това, което; каквото
as - какъвто, каквато, каквото, каквито

Употреба

1. Относителните местоимения въвеждат подчинени изречения и служат обикновено за определяне на някоя дума в главното изречение.

He is a man who is always ready to help his friends.
Той е човек, който винаги е готов да помогне на приятелите си.

2. В самото подчинено изречение относителното местоимение може да изпълнява функцията на подлог, определение или допълнение.

The boy who told me about that was unknown to me. (who е подлог на told)
Момчето, което ми каза за това, ми беше непознато.

The woman whose brother I met was very beautiful. (whose e определението на woman)
Жената, чийто брат срещнах, беше много красива.

The woman whom I met was very beautiful. (whom е допълнение на met)
Жената, която срещнах, беше много красива.

Когато относителното местоимение е допълнение на подчиненото иречение, то често се изпуска.

The woman I met was very beautiful. вместо The woman whom I met was very beautiful.

Когато има предлог, той може да стои пред относителното местоимение или след глагола. Но пред that никога не се слага предлог – ако е нужен, той се поставя след глагола.

This is the novel that I told you about.
Това е романът, за който ти казах.

Също така, когато се изпусне местоимението, предлогът стои винаги след глагола.

The car I was telling you about is very expensive.
Колата, за която ти казах, е много скъпа.

3. В английския език има два вида относителни подчинени изречения – ограничителни и описателни. Ограничителните допълват смисъла на главното изречение. В тях относителното местоимение има значение на “ този именно, който”. Те не се отделят със запетая от главното изречение и в тях могат да се употребяват who, which и that.

The man who is standing over there is my husband.
Мъжът, който стои там, е съпругът ми.

Вторият вид изречения – описателните – са един вид вмъкнати изречения, без които смисълът на главното изречение си остава напълно ясен. Те се отделят със запетаи. В тях се употребяват who, и which, но не и that, и никога не се изпускат.

My mother, who is nearly 60, is very fond of jogging.
 Майка ми, която е почти на 60, е запалена по тичането.

4. That се предпочита пред which:
– след неопределителни местоимения като all, something, everything, nothing

I told her everything that I knew.
Казах ѝ всичко, което знаех.

– след превъзходна степен

He is the best friend that I have ever had.
Той е най-добрият приятел, който някога съм имала.

– след it is, it was

It was from you that I first heard about it.
 От теб го чух за първи път.

5. Which пoнякога се отнася за цяло изречение, а не само за отделна дума.

He refused to tell me, which was silly of him.
Той отказа да ми каже, което беше глупаво от негова страна.

6. What oбикновено въвежда подчинено подложно или подчинено допълнително изречение.

I told her what I have seen.
Казах ѝ какво бях видяла.

7. As се употребява във връзка с думи като such и the same.

You will never find such a deep love.
Никога няма да намериш такава дълбока любов.

8. Относителните местоимения имат и подсилени форми с everwhoever, whichever, whatever.

You believe whatever they tell you.
Вярваш на всичко, което ти кажат.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

6 коментара:
  1. Светослава МатееваСветослава Матеева

    Аз съм начинаеща, харесва ми урока, но бързо говори на английски, ако не гледам какво пише, не бих разбрала.

  2. ГеоргиГеорги

    Браво за труда ,аз също бях писал по рано че много бързо говори и не може да се разбере ,камо ли да се “втълпи” , да но да го управят,предварително им благодаря.

  3. ДелчоДелчо

    Мисля, че е написано “a” вместо “as” -” You will never find such a deep love.” Изпусналисте “s”

Добави бърз коментар: