Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.За изразяване на собственост/притежание в английския език използваме Possessive Adjectives /притежателни прилагателни/ и Possessive Pronouns /притежателни местоимения/. Накратко ще обясним приликите и разликите както и кога кое да използвате.

Форми и образуване

В таблицата по-долу виждате формите на Possessive Adjectives и Possessive Pronouns. След като ги разгледате ще ви направят впечатление две неща:

1. Значенията им са напълно еднакви.

2. Possessive Pronouns се образуват, като добавим окончание –s към Possessive Adjectives. Изключение правят формите в първо и трето лице ед.ч (mine, his и its).

Personal Pronouns /Лични местоимения/ Possessive Adjectives /Притежателни прилагателни/ Possessive Pronouns /Притежателни местоимения/
I /Аз/ My /Мой/ Mine /Мой/
You /Ти/ Your /Твой/ Yours /Твой/
He /Той/ His /Негов/ His /Негов/
She /Тя/ Her /Неин/ Hers /Неин/
It /То/ Its /Негов/ Its /Негов/
We /Ние/ Our /Наш/ Ours /Наш/
You /Вие/ Your / Ваш/ Yours /Ваш/
They /Те/ Their /Техен/ Theirs /Техен/

Разликата е в употребата им. Използваме притежателните прилагателни + съществително име, което поясняват. А притежателните местоимения използваме самостоятелно.

This is my book. /Това е моята книга./ 
This book is mine. /Тази книга е моя./

Употреба на Possessive Adjectives /Притежателни прилагателни/

Притежателните прилагателни /Possessive Adjectives/ стоят винаги пред съществителното, което поясняват.

This is my dog.
/Това е моето куче./

He is playing football with his friends.
/Той играе футбол с неговите приятели./

She talks with her friends in English.
/Тя говори с нейните приятели на английски./

Tomorrow we will visit our parents in London.
/Утре ще посетим нашите родители в Лондон./ 

My car is bigger than her car.
/Моята кола е по-голяма от нейната кола./

Забележка: Както притежателните прилагателни, така и притежателните местоимения не се използват с определителен член the, тъй като той се употребява само при съществителни имена.

The car is very big.
/Колата е много голяма./

Their car is very big.
/Тяхната кола е много голяма./

Употреба на Possessive Pronouns /Притежателни местоимения/

Притежателните местоимения се използват самостоятелно и заместват съществителното, за което се отнасят, като така ни помагат да избегнем нежеланите повторения.

Your mother is younger than my mother.
/Твоята майка е по-млада от моята майка./

Your mother is younger than mine.
/Твоята майка е по-млада от моята./

My car is bigger than her car.
/Моята кола е по-голяма от нейната кола./

My car is bigger than hers.
/Моята кола е по-голяма от нейната./

Значението остава същото. Просто избегнахме повторението.

Ето и пример, в който притежателното местоимение играе ролята на подлог:

Did you read all these books? Mine is the first one.
/Прочете ли всички тези книги? Моята е първата./

Do you see the dogs there? Mine is the brown one.
/Виждаш ли кучетата там? Моето е кафявото./

Притежателните местоимения присъстват ежедневно в писмената и устната реч и е повече от необходимо да ги използваме правилно.

 

Урокът е комбинация от усилията на Моника Георгиева и Йоана Цветкова.

Йоана Цветкова Йоана Цветкова в LinkedIn

Йоана Цветкова

Йоана завършва природо-математическа гимназия със засилено изучаване на немски език. Въпреки това изучава английски от малка и за нея той е като втори роден. Притежава сертификат за владеене на езика С1 от езикова школа “Англеланд”.Страстта ѝ към езиците я насочва към Международните икономически отношения в Икономически университет – Варна, където завършва степен бакалавър. Харесва общуването с различни хора и работата в мултикултурна среда и не пропуска възможност да подобри уменията си както по английски, така и по немски език. Избира да стане преподавател за да помогне на хората да преодолеят езиковата бариера и да открият нови светове и възможности.


Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Моника Георгиева Моника Георгиева в LinkedIn
Моника Георгиева, 3 урока

Моника изучава усилено английски език от 10-годишна, като в 11 клас се явява успешно на SAT – приемният изпит за университети и колежи в САЩ. Тя обаче, избира да остане в България и в момента е студент, специалност Маркетинг в Икономически университет – Варна. Моника е автор в NewTrend.bg – онлайн медия за бизнес и дигитален маркетинг.

Като част от международната студенстка организация AIESEC, от близо 2 години, участва в реализацията на проекти и обучения, а през ноември 2013 г. - на национална конференция. Гид-доброволец е във Free Varna Tour, където има възможност да се среща с туристи от цял свят и да ги запознае с историята на морската ни столица.

Моника обожава да бъде в мултикултурна среда, защото това й дава по-цялостен поглед за света. Изучаването на чужди езици се превръща в хоби за нея. Чрез EasierEnglish.BG тя иска да покаже на българите, че ученето на английски език може да бъде приятно и, че владеенето на този език е само началото към хиляди възможности. А всички знаем, че началото е най-важно.

Урокът е последно обновен на 29.03.2020 от

Още уроци от категорията: Местоимения в английския език

12 коментара:
  1. НелиНели

    Сърдечно Ви благодаря.Аз работя в Лондон на 13 .09.16г се записах на курс , но минаха 6 часа а на мене ми е много трудно.Бяхте ми полезни.

  2. Георги БеленскиГеорги Беленски

    Това е много полезна информация, особено за нас българите на територията на Англия. Аз обаче искам да отбележа, че на мен ми е лесно, тъй-като съм добре с българската граматика, но тук съм с много приятели и колеги, на който дори и аз не мога да обясня теоретически това, което самият разбирам. Вие показвате, че притежателното местоимение може да замести подлог, но тук има хора, които не знаят какво е и едното и другото. Поради тая причина смятам, че би било по-добре да се дават повече изречения за примери! Благодаря за вниманието и предоставения материал !

  3. Георги БеленскиГеорги Беленски

    О, извинете! Не бях видял теста. Със теста вече е великолепно.

Добави бърз коментар: