Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

За изразяване на собственост/притежание в английския език използваме Possessive Adjectives /притежателни прилагателни/ и Possessive Pronouns /притежателни местоимения/. Статията е кратка и приятна за четене. А и ще Ви бъде много полезна, защото най-накрая ще отговори на дилемата кога кое да използваме.

Форми

В таблицата по-долу виждате формите на Possessive Adjectives и Possessive Pronouns. След като ги разгледате ще ви направят впечатление две неща:

1. Значенията им са напълно еднакви.

2. Possessive Pronouns се образуват, като добавим окончание –s към Possessive Adjectives. Изключение правят формите 1 и 3 л.ед.ч (mine, his и its).

Personal Pronouns /Лични местоимения/ Possessive Adjectives /Притежателни прилагателни/ Possessive Pronouns /Притежателни местоимения/
I /Аз/ My /Мой/ Mine /Мой/
You /Ти/ Your /Твой/ Yours /Твой/
He /Той/ His /Негов/ His /Негов/
She /Тя/ Her /Неин/ Hers /Неин/
It /То/ Its /Негов/ Its /Негов/
We /Ние/ Our /Наш/ Ours /Наш/
You /Вие/ Your / Ваш/ Yours /Ваш/
They /Те/ Their /Техен/ Theirs /Техен/

Разликата е в употребата им. Използваме притежателните прилагателни + съществително име, което поясняват. Притежателните местоимения използваме самостоятелно.

This is my book. /Това е моята книга./ 
This book is mine. /Тази книга е моя./

Употреба на Possessive Adjectives /Притежателни прилагателни/

Притежателните прилагателни /Possessive Adjectives/ се използват като прилагателни и стоят винаги пред съществителното, което поясняват.

This is my dog.
/Това е моето куче./

He is playing football with his friends.
/Той играе футбол с неговите приятели./

She talks with her friends in English.
/Тя говори с нейните приятели на английски./

Tomorrow we will visit our parents in London.
/Утре ще посетим нашите родители в Лондон./ 

My car is bigger than her car.
/Моята кола е по-голяма от нейната кола./

Забележка: Както Possessive Adjectives, така и Possessive Pronouns не се използват с определителен член the, но на български се превеждат с членувано местоимение.

The car is very big.
/Колата е много голяма./

Their car is very big.
/Тяхната кола е много голяма./

Употреба на Possessive Pronouns /Притежателни местоимения/

Притежателните местоимения се използват самостоятелно и заместват съществителното, за което се отнасят, като така ни помагат да избегнем нежеланите повторения.

Your mother is younger than my mother.
/Твоята майка е по-млада от моята майка./

Your mother is younger than mine.
/Твоята майка е по-млада от моята./

My car is bigger than her car.
/Моята кола е по-голяма от нейната кола./

My car is bigger than hers.
/Моята кола е по-голяма от нейната./

Значението остава същото. Просто избегнахме повторението.

Ето и пример, в който притежателното местоимение играе ролята на подлог:

Did you read all these books? Mine is the first one.
/Прочете ли всички тези книги? Моята е първата./

Do you see the dogs there? Mine is the brown one.
/Виждаш ли кучетата там? Моето е кафявото./

Притежателните местоимения присъстват ежедневно в писмената и устната реч и е повече от необходимо да ги използваме правилно.

 

Урокът е комбинация от усилията на Моника Георгиева и Йоана Цветкова.

Йоана Цветкова Йоана Цветкова в LinkedIn
Йоана Цветкова

Йоана завършва природо-математическа гимназия със засилено изучаване на немски език. Въпреки това изучава английски от малка и за нея той е като втори роден. Притежава сертификат за владеене на езика С1 от езикова школа “Англеланд”.Страстта ѝ към езиците я насочва към Международните икономически отношения в Икономически университет – Варна, където завършва степен бакалавър. Харесва общуването с различни хора и работата в мултикултурна среда и не пропуска възможност да подобри уменията си както по английски, така и по немски език. Избира да стане преподавател за да помогне на хората да преодолеят езиковата бариера и да открият нови светове и възможности.


Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Моника Георгиева Моника Георгиева в LinkedIn
Моника Георгиева, 3 урока

Моника изучава усилено английски език от 10-годишна, като в 11 клас се явява успешно на SAT – приемният изпит за университети и колежи в САЩ. Тя обаче, избира да остане в България и в момента е студент, специалност Маркетинг в Икономически университет – Варна. Моника е автор в NewTrend.bg – онлайн медия за бизнес и дигитален маркетинг.

Като част от международната студенстка организация AIESEC, от близо 2 години, участва в реализацията на проекти и обучения, а през ноември 2013 г. - на национална конференция. Гид-доброволец е във Free Varna Tour, където има възможност да се среща с туристи от цял свят и да ги запознае с историята на морската ни столица.

Моника обожава да бъде в мултикултурна среда, защото това й дава по-цялостен поглед за света. Изучаването на чужди езици се превръща в хоби за нея. Чрез EasierEnglish.BG тя иска да покаже на българите, че ученето на английски език може да бъде приятно и, че владеенето на този език е само началото към хиляди възможности. А всички знаем, че началото е най-важно.

Урокът е последно обновен на 23.09.2016 от

Още уроци от категорията: Местоимения в английския език

8 коментара:
  1. НелиНели

    Сърдечно Ви благодаря.Аз работя в Лондон на 13 .09.16г се записах на курс , но минаха 6 часа а на мене ми е много трудно.Бяхте ми полезни.

  2. Георги БеленскиГеорги Беленски

    Това е много полезна информация, особено за нас българите на територията на Англия. Аз обаче искам да отбележа, че на мен ми е лесно, тъй-като съм добре с българската граматика, но тук съм с много приятели и колеги, на който дори и аз не мога да обясня теоретически това, което самият разбирам. Вие показвате, че притежателното местоимение може да замести подлог, но тук има хора, които не знаят какво е и едното и другото. Поради тая причина смятам, че би било по-добре да се дават повече изречения за примери! Благодаря за вниманието и предоставения материал !

  3. Георги БеленскиГеорги Беленски

    О, извинете! Не бях видял теста. Със теста вече е великолепно.

Добави бърз коментар: