Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


В английския език за да кажете, че предпочитате да направите нещо, отколкото нещо друго; по-добре да направите нещо или пък че бихте предпочели, се използват различни структури. За разлика от българския език, тук не би било правилно да преведете изреченията си буквално. В този урок ще ви покажем как да използвате тези структури, така че да са граматически правилни, как се превеждат, както и какви времена се използват с тях.

Had better (do) something = I’d better do something

I’d better do something се превежда “по-добре да направя нещо”.

I’d better go now or I’ll be late. 
/По-добре да тръгвам иначе ще закъснея./

I’d better close the windows as a storm is coming. 
/По-добре да затворя прозорците, тъй като идва буря./

Would prefer to do something rather than do something else = I’d prefer to do something rather than do something else

Тази структура се превежда “предпочитам да правя нещо, отколкото нещо друго” и се отнася до определена ситуация. Обърнете внимание, че в първата част имаме “to do”, а във втората имаме само “do”.

I’d prefer to do the dishes rather than do my homework. 
/Предпочитам да измия чиниите, отколкото да си напиша домашното./

I’d prefer to take the exam earlier rather than leave it for January. 
/Предпочитам да държа изпита по-рано, отколкото да го оставя за януари./

Would rather do something than do something else = I’d rather do something than do something else

Тази структура означава същото нещо като горната и се използва по същия начин. Единствената разлика е, че е малко по-засилена в употребата си (имаш по-голямо желание за извършване на действието). И в двете части имаме само “do”, а НЕ “to do”.

I’d rather make a salad than make a dinner. 
/Предпочитам да направя салата вместо вечеря./

I’d rather go dancing Bulgarian national dances than go dancing in a club. 
/Предпочитам да танцувам български народни танци, отколкото да танцувам в дискотека./

I’d rather

I’d rather се превежда “бих предпочел” и когато е последвана от допълнение, след структурата имаме минало просто време.

I’d rather you cleaned the house.
/Бих предпочел ти да изчистиш къщата./

I’d rather you cooked the dinner.
/Бих предпочел ти да сготвиш вечерята./

Отрицателна форма

Разбира се, структурите могат да станат и отрицателни като добавите частицата “not” след тях.

I’d better not go now. 
/По-добре да не тръгвам сега./
I’d prefer not to do the dishes. I’d rather do my homework. 
/Предпочитам да не мия чиниите. По-скоро ще си напиша домашното./
I’d rather you didn’t cook the dinner.
/Бих предпочел да не готвиш вечерята./

I’d rather not make a salad. 
/Бих предпочел да не правя салата./

Последните два примера показват разликата, ако в изречението има допълнение, или не.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

13 коментара:
 1. АдамАдам

  Сайтът Ви е изключително полезен за всички,според мен! Поздравявам Ви за това,че сте го измислили толкова добре!

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей! Ние не озвучаваме примерите със собствените ни гласове. Използваме автоматизираната възможност на някои браузъри да изговарят думи. :)

 2. ВауентинВауентин

  Това, което сте направили е това, към което трябва да се стремим всички ние в живота си, а именно да помагаме на другите и сами да бъдем промяната, към която се стремим.

 3. Синан НиязиевСинан Ниязиев

  Здравей,
  защо при I’d rather и отрициние, един път използваме not, друг път didn’t?

  I’d rather you didn’t cook the dinner.
  /Бих предпочел да не готвиш вечерята./

  I’d rather not make a salad.
  /Бих предпочел да не правя салата./

  Благодаря предварително. :)

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей :) В първото изречение има допълнение (you), върху което пада действието, а след допълнения винаги използваме минало просто време, а във второто говорим само за себе си. Затова и отрицанията в двата примера са различни. Ако изречението беше положително, щеше да звучи така: “I’d rather you cooked the dinner”. Ето още един отрицателен пример с допълнение: I’d rather he didn’t go to the concert :)

   1. Синан НиязиевСинан Ниязиев

    Здравей,
    благодаря за разяснението. Доста, интересно, до сега не бях забелязал, че когато говорим за себе си, използваме “not” за отрицание. Винаги съм превеждал, not като “не съм, следван от прилагателно”, но ето че можело да се използва и с глаголи.

Добави бърз коментар: