Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


В английския език съществуват различни начини за съгласяване с нещо или задаване на въпрос, така че разговорът да бъде продължен. В този урок ще разгледаме така наречените “опашати въпроси” (question tags) както и структурата “нали” (so do I/neither do I).

Question Tags

Опашатите въпроси не са наистина въпроси, а по-скоро начин да накараме другия човек да продължи разговора. Използваме ги в разговорния английски, но не и в официалната реч.

Образуване

Опашатите въпроси се образуват от спомагателния глагол в съответното време + подлога в изречението.
Когато изречението е положително, въпросът “нали” е отрицателен, а отговорите на въпросите трябва да съдържат същия глагол:

You play football, don’t you?
/Ти играеш футбол, нали?/ 
Yes, I do.
/Да, аз играя./
We are travelling tonight, aren’t we?
/Ще пътуваме довечера, нали?/

He has eaten all the cake, hasn’t he?
/Той е изял цялата торта, нали?/

She went to Lisbon 3 months ago, didn’t she?
/Тя ходи в Лисабон преди 3 месеца, нали?/

You were swimming profesionally, weren’t you?
/Ти плуваше професионално, нали?/

You must pass this exam in order to graduate, mustn’t you?
/Трябва да издържиш този изпит, за да се дипломираш, нали?/

Когато изречението е отрицателно (или съдържа отрицателна дума), въпросът “нали” е положителен. Не можем да имаме двойно отрицание:

You don’t play football, do you?
 /Ти не играеш футбол, нали?/

 He doesn’t know the answer, does he?
 /Той не знае отговора, нали?/

 They will not work for this company, will they?
 /Те няма да работят за тази компания, нали?/

 He rarely goes out in the evening, does he?
 /Той рядко излиза вечер, нали?/

Изключения:

Ако имате изречение с “хайде” (let’s), тогава въпросът е малко по-различен и съдържа “shall” в опашката:

Let's have a break, shall we?
/Хайде да си починем./

Let's go home, shall we?
/Хайде да се прибираме вкъщи./

Ако имате заповедно изречение в положителна или отрицателна форма, в опашката следва бъдеще просто време:

Stop singing, will you?
/Ще спреш ли да пееш?/

Don’t shut the door, will you?
/Ще спреш ли да блъскаш вратата?/

Също обърнете внимание на следното изречение, което е изключение от общото правило:

I am late, aren’t I?
/Закъснявам, нали?/

I am beautiful, aren’t I?
/Красива съм, нали?/

So do I/Neither do I

So do I и Neither do I се използват, когато се съгласяваме с някого за нещо. И двете се превеждат “също и аз”.

So do I = I do too = Me too

Употребява се в положителни изречения, като спомагателният глагол трябва да бъде в съответното време.

- I hate traffic. /Мразя трафика./
- So do I. /И аз също мразя трафика./
- Where is Ivan? /Къде е Иван?/
- He is at the office. /Той е в офиса./
- Oh so am I. I’ll go find him. /О, и аз съм там. Ще отида да го потърся./
- Daniella had dinner in the new restaurant last night. /Даниела вечеря в новия ресторант снощи./
- Me too. /Аз също./
- Dayana can speak English. /Даяна може да говори английски./
- I can too. /Аз също./

Neither do I = I don’t either = Me neither

- I don’t like onion. /Не обичам лук./
- Me neither. /И аз също (не обичам лук)./
- I am not afraid of heights. /Не се страхувам от височини./
- Neither am I. /И аз (не се страхувам от височини)./
- I haven’t lived in the USA for 4 years. /Не съм живял в САЩ от 4 години./
- I haven’t either. /И аз (не съм живял в САЩ от 4 години)./

Освен за първо лице, единствено число, изразите могат да се използват и за други лица:

- I don’t like onion. /Не обичам лук./
- Neither does my mother. /И майка ми също не обича лук./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

10 коментара:
  1. ЛилияЛилия

    Защо изречение номер 6 от упражненията се смята за отрицателно и съответно иска положителен опашат въпрос?

  2. Нина ГачеваНина Гачева

    Наистина много е полезен този урок, добре структуриран и изчерпателен.

  3. ДаниелДаниел

    Здравейте,това изречение което сте написали не е ли грешно въпросът нали не трябва ли да е doesn’t he защото изречението е положително He rarely goes out in the evening, does he? /Той рядко излиза вечер, нали?

Добави бърз коментар: