Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

В английския език съществуват различни начини за съгласяване с нещо или задаване на въпрос, така че разговорът да бъде продължен. В този урок ще разгледаме така наречените “опашати въпроси” (question tags) както и структурата “нали” (so do I/neither do I).

Question Tags

Опашатите въпроси не са наистина въпроси, а по-скоро начин да накараме другия човек да продължи разговора. Използваме ги в разговорния английски, но не и в официалната реч.

Образуване

Опашатите въпроси се образуват от спомагателния глагол в съответното време + подлога в изречението.
Когато изречението е положително, въпросът “нали” е отрицателен, а отговорите на въпросите трябва да съдържат същия глагол:

You play football, don’t you?
/Ти играеш футбол, нали?/ 
Yes, I do.
/Да, аз играя./
We are travelling tonight, aren’t we?
/Ще пътуваме довечера, нали?/

He has eaten all the cake, hasn’t he?
/Той е изял цялата торта, нали?/

She went to Lisbon 3 months ago, didn’t she?
/Тя ходи в Лисабон преди 3 месеца, нали?/

You were swimming profesionally, weren’t you?
/Ти плуваше професионално, нали?/

You must pass this exam in order to graduate, mustn’t you?
/Трябва да издържиш този изпит, за да се дипломираш, нали?/

Когато изречението е отрицателно (или съдържа отрицателна дума), въпросът “нали” е положителен. Не можем да имаме двойно отрицание:

You don’t play football, do you?
 /Ти не играеш футбол, нали?/

 He doesn’t know the answer, does he?
 /Той не знае отговора, нали?/

 They will not work for this company, will they?
 /Те няма да работят за тази компания, нали?/

 He rarely goes out in the evening, does he?
 /Той рядко излиза вечер, нали?/

Изключения:

Ако имате изречение с “хайде” (let’s), тогава въпросът е малко по-различен и съдържа “shall” в опашката:

Let's have a break, shall we?
/Хайде да си починем./

Let's go home, shall we?
/Хайде да се прибираме вкъщи./

Ако имате заповедно изречение в положителна или отрицателна форма, в опашката следва бъдеще просто време:

Stop singing, will you?
/Ще спреш ли да пееш?/

Don’t shut the door, will you?
/Ще спреш ли да блъскаш вратата?/

Също обърнете внимание на следното изречение, което е изключение от общото правило:

I am late, aren’t I?
/Закъснявам, нали?/

I am beautiful, aren’t I?
/Красива съм, нали?/

So do I/Neither do I

So do I и Neither do I се използват, когато се съгласяваме с някого за нещо. И двете се превеждат “също и аз”.

So do I = I do too = Me too

Употребява се в положителни изречения, като спомагателният глагол трябва да бъде в съответното време.

- I hate traffic. /Мразя трафика./
- So do I. /И аз също мразя трафика./
- Where is Ivan? /Къде е Иван?/
- He is at the office. /Той е в офиса./
- Oh so am I. I’ll go find him. /О, и аз съм там. Ще отида да го потърся./
- Daniella had dinner in the new restaurant last night. /Даниела вечеря в новия ресторант снощи./
- Me too. /Аз също./
- Dayana can speak English. /Даяна може да говори английски./
- I can too. /Аз също./

Neither do I = I don’t either = Me neither

- I don’t like onion. /Не обичам лук./
- Me neither. /И аз също (не обичам лук)./
- I am not afraid of heights. /Не се страхувам от височини./
- Neither am I. /И аз (не се страхувам от височини)./
- I haven’t lived in the USA for 4 years. /Не съм живял в САЩ от 4 години./
- I haven’t either. /И аз (не съм живял в САЩ от 4 години)./

Освен за първо лице, единствено число, изразите могат да се използват и за други лица:

- I don’t like onion. /Не обичам лук./
- Neither does my mother. /И майка ми също не обича лук./

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Кристиана Якимова Кристиана Якимова в LinkedIn
Кристиана Якимова, 11 урока

Криси е завършила гимназия с преподаване на английски език. След 11 клас, обаче, решава, че знанията, които е получила до момента в гимназията, не са достатъчни и решава да замине на международно езиково училище в Канада, където придобива практически опит в комуникацията с английско-говорящи. Явява се на олимпиади, състезания и трудът й й се отплаща. Криси притежава два сертификата за владеене на английски език. От скоро има бакалавърска степен по Международен бизнес, отново на английски език, от Икономически университет- Варна.

Две години е била член на студентска организация AIESEC, където се е занимавала с пристигащи и заминаващи стажанти по доброволческата програма Global Volunteer. Самата тя заминава на такъв стаж в Чехия за 6 седмици. Харесва й да бъде доброволец и най-голямата награда за нея е да види усмивките в лицата на хората, когато им помогне.

Чрез EasierEnglish.BG иска да каже, че в днешно време се сблъскваме с хора от различни нации навсякъде и по всяко време. А какво по-хубаво от това да можеш да кажеш кой си и какво искаш да постигнеш на глобален език.

Урокът е последно обновен на 27.11.2016 от

Още уроци от категорията: Структури в английския език

5 коментара:

Добави бърз коментар: