Уроци от Антония Захариева

Антония Захариева, учител в EasierEnglish

Антония е от Хасково. Завършила е езикова гимназия в родния си град с профил английски език, а след това и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със специалност българска и английска филология. Работи като учител по английски език към Младежки център град Хасково, а също така дава частни уроци за деца и възрастни. Преди това, по време на следването си, се занимава с преподаване и разработване на уроци.

Споделя, че опитът, който е натрупала като преподавател, е много полезен заради възможността да работи с ученици на различни възрасти и различно ниво на езика. За нея е много важно материалът да се поднася по лесен и достъпен начин, за да може да бъде по-лесно усвоен, освен това обича да експериментира и да стимулира креативността на учениците си.

Възвратни местоимения. Reflexive Pronouns.

Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) са един от многото видове местоимения, които използваме в английския език. В този урок ще ги разгледаме обстойно, като ще дадем примери, за да си изясните в какви случаи прилагаме тяхната употреба. Форми Reflexive Pronouns (Възвратни … прочети урока

Въпросителни местоимения. Interrogative Pronouns

Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато … прочети урока