Уроци от Мария Георгиева

Мария Георгиева, учител в EasierEnglish

Мария е завършила гимназия с преподаване на английски език. Участвала е в програмата за обмен на младежи "Youth in Action" в Германия. Като студент се включва в друга програма за обмен – "Erasmus" в Германия, където се обучава изцяло на английски език.

В момента е част от студентската организация AIESEC и е последна година бакалавър по Международни икономически отношения в Икономически университет Варна. Тя притежава и сертификат за владеене на английски език "C1: Certificate in Advanced English" от университета в Кеймбридж.

Вярва, че както в училището на живота няма ваканция, така и чуждоезиковото обучение остава до живот и е готова да сподели опита и познанията по английския език.

Бъдеще Просто Време. Future Simple Tense.

В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се … прочети урока

Наречия. Adverbs.

Наречията поясняват прилагателни имена, глаголи, други наречия или цяло изречение. Използват се постоянно в ежедневието, за да подсилят знaчението и да го пояснят. Именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен … прочети урока

Правилни и неправилни глаголи. Regular and irregular verbs.

Употребата на правилни и неправилни глаголи е съществено важна част за полагане на основите на вашите знания по английски език. За да можете свободно да конструирате изреченията си в минало просто време (Past Simple Tense) или в сегашно перфектно/минало перфектно (Present/Past … прочети урока