Уроци от Мария Илиева

Мария Илиева, учител в EasierEnglish

Мария е архитект на свободна практика. Английски език изучава от дете. Притежава сертификати за нивата: "Intermediate" и "Advanced" от Американския университет в България. По-късно следва архитектура в "New York Institute of Technology" в САЩ. Магистърската си степен получава на родна земя във Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".

Мария обича да помага на хората и харесва работата в мултикултурна среда. Отдадена е на развитието си в HR (човешки ресурси) сферата в международната студентска организация AIESEC. Взема участие в международен проект "International Workshop for Sustainable Architecture" между България и Италия с цел помощ на хората, пострадали след земетресението в Перник през 2012г.

Би искала да помогне на повече хора в България да научат бързо и лесно английски език благодарение на уроците, създадени в EasierEnglish.BG

Страдателен залог. Passive Voice.

В английския език има два залога: деятелен (Active Voice) и страдателен (Passive Voice). Те се различават по това, че при деятелния залог фокусът е върху извършителя на действието (подлога в изречението) докато при страдателния залог фокусът е върху обектa на … прочети урока

Определителен и неопределителен член. Definite and indefinite article (a, an, the)

Определителния и неопределителния член са съществена част от граматиката на английския език. Те са неизменяеми части на речта. Употребата на a, an и the може съществено да промени значението на информацията, която искате да предоставите. Именно за това трябва да се … прочети урока