Уроци от Невена Лехарска

Невена Лехарска, учител в EasierEnglish

Невена е започнала да учи Английски език още от предучилищна възраст, но тогава не е знаела каква важна роля той ще има в нейния живот и че ще стане нейно професионално занимание. Завършила е езикова гимназия с разширено изучаване на Английски език и след това в СУ „Св. Климент Охридски” – Педагогика с Английски език.

От повече от 6 години се занимава с преподаване в различни езикови школи и обучава както деца, така и възрастни. Обича да пътува, особено в чужбина, за да обогатява знанията си и да практикува езика. От скоро разбрира, че това е нейното призвание – да помага на хората да усвояват по-лесно Английския език, да им помага да преодоляват езиковата бариера и разбира се да го заобичат, така както тя го обича.

Предлози за място. Prepositions of place.

Предлозите са важна част от речта и всички знаем, че когато говорим на български, ако изпускаме предлозите няма как да се изразим правилно – така е и в английския език. В този урок ще Ви запознаем с предлозите за място. … прочети урока

Бъдеще Продължително Време. Future Continuous Tense.

Future Continuous е често използвано време в английския език и е един много хубав начин да обогатим изразяването си, когато искаме да говорим за бъдещи действия. Употреба Това време се използва, когато се говори за действие, което ще се извършва … прочети урока

Предлози за време. Prepositions of time

Предлозите са кратки думи, които стоят обикновено пред съществителните имена / on, at, in и др./. Много хора се чудят как да ги научат по-лесно – добър начин е да се учат наизуст и чрез изрази, например заедно с глаголите. … прочети урока

Показателни местоимения. Demonstrative Pronouns

Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, … прочети урока

Нулево условно наклонение. Zero Conditional

Условно наклонение – що е то? За да съществува трябва да имаме някакво условие, затова и се нарича така. В този урок ще разгледаме Zero conditional / Нулево условно наклонение. Освен него в Английския език има още – Първи, Втори … прочети урока