Уроци от Пенка Тотева

Пенка Тотева, учител в EasierEnglish

Пенка също е част от международната студентска организация AIESEC, където в момента изпълнява ролята на Internal Ralations Manager. Харесва работата с хора и се стреми да помага в професионалното и личностното им развитие.

През ученическите си години участва в редица конкурси и общински мероприятия. Печели първо място в конкурса за рецитация на Яворова поезия "Подир сенките на облаците". Занимава се с музика, театър и рецитация.

Първо условно наклонение. The First Conditional.

Conditionals или Условни наклонения представят действия, които са възможни при определени условия. Ако извършим конкретно деяние, ще се случи конкретен резултат. В английския език съществуват 4 вида условни наклонения, в тази статия ние ще разгледаме първия тип условни наклонения. Образуване Условното … прочети урока