Уроци от Петър Лазаров

Петър Лазаров, учител в EasierEnglish

В гимназията Петър е бил в клас с интензивно преподаване на английски език. Той се интересува от уеб технологии и е участвал в курсовете на Софтуерната Академия на Телерик. В момента учи "Компютърни системи и технологии" в Технически Университет – Варна.

Част е от международната студентска организация AIESEC, където заедно с екип студенти планира различни събития и развива своите лидерски умения и тези за работа в екип.

Редни числителни. Ordinal numerals

Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?” Образуване на редни числители С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни … прочети урока