Уроци от Силвия Христова

Силвия Христова, учител в EasierEnglish

Силвия е завършила гимназия с преподаване на английски език. Като студент се включва в програмата за обмен – "Erasmus" в Белгия, където се обучава изцяло на английски език. Завършила е бакалавър по Международни икономически отношения в Икономически университет Варна.

В момента е заместник председател в студентската организация AIESEC, като основно се занимава с международен обмен. Избира възможността да стане учител не само защото смята, че това е един чудесен начин да предаде знания на хората около себе си, но и за да предизвика себе си и да опита нещо ново и различно.

Предлози за движение и посока. Prepositions of movement & direction

Предлозите в английския език, както при българския, са свързващи думи, които показват връзката между различните имена (съществително, прилагателно и т.н.) и останалите думи в изречението. Най-често се поставят преди имената. Като несамостоятелна част на речта, е най-добре да се учат … прочети урока

Бъдеще перфектно продължително време. Future Perfect Continuous Tense

Бъдеще време е неизменна част от английския език. Сред уроците ни вече са бъдеще просто време, бъдеще продължително и бъдеще перфектно. За да бъдат знанията ни пълни, следва урок за бъдеще перфектно продължително време. Употреба Използваме бъдеще перфектно продължително, за … прочети урока

Образуване на Сравнителна и Превъзходна Степен. Degrees of Comparison.

Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да … прочети урока