Уроци от Жан Егикян

Жан Егикян, учител в EasierEnglish

Жан е завършил гимназия с усилено преподаване на английски език. По това време се интересува от математическа лингвистика, реторика и дебати и взема участие на различни локални и национални състезания и олимпиади. В момента завършва бакалавърската си степен по "Компютърни системи и технологии" в Технически Университет - Варна.

От над 2 години като част от AIESEC е участвал в планирането и реализацията на проекти свързани с неформално обучение и лидерство, провеждани със студенти от всички континенти. Провеждал е обучения на групи от 5 до 100+ души на теми свързани с различни soft и hard skills. В момента е гид-доброволец във Free Varna Tour, където развежда и разкрива историята и красотите на гр. Варна на туристи от целия свят. Всичко това разбира се се случва на английски.

Като учител в EasierEnglish.BG иска да накара повече българи да осъзнаят, че английският език е предизвикателство, с което могат и си заслужава да се справят.

Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense

Въпреки дългото си име Сегашно перфектно продължително време, усвояването му въобще не е трудно. Това е време, което не се използва толкова често, но все пак трябва да се знае. Например, замислете се, кое време ще използвате, ако искате да … прочети урока

Второ условно наклонение. The Second Conditional.

Както знаете от урока за First Conditional, наклоненията представят действия, които са възможни при определени условия. Второ условно наклонение, използваме когато говорим искаме да говорим за възможни, но невероятни бъдещи събития. Употреба – Използваме Второ наклонение, когато говорим за въображаеми … прочети урока

Изключения при оформянето на -ing и -ed наставки. Сегашно и Минало причастие (present/past participle)

Наставките -ing (сегашно причастие, present participle) и –ed (минало причастие, past participle) се добавят към глаголите в Английския език с цел формиране на перфектни и продължителни времена (повече за тях в Глаголни времена в английския език). При глаголи завършващи на … прочети урока

Минало перфектно време. Past Perfect Tense.

Използването на Минало перфектно време е неизменна част от ежедневната английска реч. Накратко основната употреба на Past Perfect Tense е за описване на минало в миналото. Знам – това звучи странно, но след няколко минути ще ви се проясни :) … прочети урока