Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Бъдеще време е неизменна част от английския език. Сред уроците ни вече са бъдеще просто време, бъдеще продължително и бъдеще перфектно. За да бъдат знанията ни пълни, следва урок за бъдеще перфектно продължително време.

Употреба

Използваме бъдеще перфектно продължително, за да обозначим действие, което е започнало в миналото, продължава в настоящето, и приключва в точно определен момент в бъдещето. Поради това, често се употребява с изрази като:

  • By tomorrow/next month/next year
  • This week/month/year
  • Next week/month/year
In December 2016, I will have been working abroad for one year.
/През Декември 2016, ще съм работил/а в чужбина от една година./
(Започнах да работя в чужбина през декември 2015, все още работя тук, и през декември 2016 ще работя тук от 1 година.)

Често в употребата му се набляга на продължителността на действието:

For 5/10/20 hours/weeks/years

By this time next year, John and his wife will have been living together for 25 years.
/По това време догодина, Джон и жена му ще са живели заедно от 25 години./
When you finish this course, you will have been learning English for two years.
/Когато приключите с този курс, вие ще сте учили английски език от 2 години./
Elizabeth will be tired when she gets home because she will have been working for more than 10 hours.
/Елизабет ще бъде изморена когато се прибере вкъщи, тъй като ще е работила повече от 10 часа./

Образуване и форми

Бъдеще перфектно продължително време се образува чрез бъдеще перфектно време на глагола “to be” ( will have been) + present participle или продължителната форма на основния глагол (+ing).

Will have been + working

I/You/He/She/It/We/You/ They will have been working.

Отрицателна форма

Отрицателната форма се образува, като след спомагателния глагол “will” се добави частицата “not”.

I will not have been working here for 5 years.
/Няма да съм работила тук в продължение на 5 години./
I/You/He/She/It/We/You/ They will not have been working here for 5 years.

Въпросителна форма

Въпросителната форма се образува като спомагателния глагол “will” премине на първо място в изречението.

Will you have been working here for 5 years in October?
/Ще си работил/а ли тук в продължение на 5 години през октомври?/
When you move, will you have been living abroad for over a year?
/Когато се преместиш, ще бъдеш ли живяла в чужбина повече от една година?/

No, I will not have been living abroad that long.
/Не, няма да съм живяла в чужбина толкова дълго./

Future Continuous/ Future Perfect Continuous

By the end of the day, she will be tired because she will be working hard.
/В края на деня, тя ще е изморена, защото ще работи усърдно./ 
(Акцентът е върху трудността на работата.)
By the end of the day, she will be tired because she will have been working hard for 10 hours.
/В края на деня, тя ще е изморена, защото ще е работила усърдно в продължение на 10 часа./ 
(Акцентът е върху продължителността на работата.)

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

5 коментара:
  1. ВероникаВероника

    Aз не знам много английски език и този урок ми помогна да го науча по-добре.

  2. ИветаИвета

    Страхотни сте, хора. Обяснявате много добре и много подробно всичко. ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ !!! РЕСПЕКТ !!! БРАВО !!!

Добави бърз коментар: