Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Future Continuous е често използвано време в английския език и е един много хубав начин да обогатим изразяването си, когато искаме да говорим за бъдещи действия.

Употреба

Това време се използва, когато се говори за действие, което ще се извършва във определен бъдещ момент. Важно е да споменем в какъв бъдещ момент ще се случи даденото действие. На български се превежда с бъдеще време. Времето на действието се изразява с пояснение, кога то ще се извърши  – тук е важно да се запомни, че използваният глагол в пояснението трябва да е в сегашно време.

Rossy will be reading when you come.
/Роси ще чете, когато ти дойдеш./,
а не Rossy will be reading when you will come
/Роси ще чете, когато ти ще дойдеш./

Накратко казано Future Continuous се използва, за да изразим действие в даден момент в бъдещето.

Tomorrow at 06:05 John will be drinking tea.
/Утре в 06:05 Джон ще пие чай./

Действието ще е започнало преди дадения момент /в 06:05ч/ и ще продължи и след него. Използваме продължителните времена именно, за да наблегнем на продължителността на дадено действие.

Образуване

Future Continuous образуваме по слредния начин:

За положителни изречения

 • I will be working – Аз ще работя
 • You will be working – Ти ще работиш
 • He will be working – Той ще работи
 • She will be working – Тя ще работи
 • It will be working – То ще работи
 • We will be working – Ние ще работим
 • You will be working – Вие ще работите
 • They will be working – Те ще работят

Съкратената форма е по следния начин – съкращавате подлога и will , например: She’ll be reading when John comes home>. /Тя ще чете, когато Джон се прибере вкъщи./

За отрицателни изречения

Когато искате да направите отрицателно изречение, просто сложете “not” между “will” и “be”.

 • I will not be sleeping – Аз няма да спя
 • You will not be sleeping – Ти няма да спиш
 • He will not be sleeping – Той няма да спи
 • She will not be sleeping – Тя няма да спи
 • It will not be sleeping – То няма да спи
 • We will not be sleeping – Ние няма да спим
 • You will not be sleeping – Вие няма да спите
 • They will not be sleeping – Те няма да спят

Тук съкратената форма е следната – “won’t” , тоест съкращавате “will” и “not”, пример: Bobby won’t be sleeping at 10AM. He will be playing with his favourite toy.> /Боби няма да спи в 10ч. Той ще си играе с неговата любима играчка./

Както виждате, ако в първото изречение сте споменали момента на бъдещото действие, във второто изречение не е нужно да го споменавате пак. В разговорната реч се използват главно съкратените форми, но запомнете, че при писането на официална кореспонденция не е учтиво да се пишат съкратени форми. Когато пишете на някой, освен ако не е приятел/ка, използвайте пълните форми.

За въпросителни изречения

За да образувате въпросително изречение, разменете местата на подлога и “will”, тоест “will” трябва да е най-отпред, след него стои подлогът и след това е “be” последван от глагола с окончание -ing.

 • Will I be watching? – Аз ще гледам ли?
 • Will you be watching? – Ти ще гледаш ли?
 • Will he be watching? – Той ще гледа ли ?
 • Will she be watching? – Тя ще гледа ли?
 • Will it be watching? – То ще гледа ли?
 • Will we be watching? – Ние ще гледаме ли?
 • Will you be watching? – Вие ще гледате ли?
 • Will they be watching? – Те ще гледат ли?
 Лили се обажда на Роси, за да я попита нещо:
- Rossy, will you be watching the TV show tonight?
/- Роси, ще гледаш ли ТВ шоуто довечера?/
- No, Lilly, I will be working late this evening.
/- Не, Лили, ще работя до късно тази вечер./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

17 коментара:
 1. ЗораЗора

  Най-лесното ,стегнато и чисто обяснение на този “препъни камък”,глаголните времена.

 2. Давид ПанковДавид Панков

  С едно глаголно време по близо до матурата по Английски език =D, Благодаря!!!

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравей :) Всъщност и двете са верни – favorite се предпочита като спелинг в американския английски, а favourite в британския английски. Същото се отнася и за colourful, favour и т.н. :)

 3. ПочитателПочитател

  Кратко, точно, ясно и прекрасно обяснено! По такъв начин всеки може да научи езика! Благодаря за всеотдайната Ви работа! Успех ;)

Добави бърз коментар: