Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Въпреки дългото си име Сегашно перфектно продължително време, усвояването му въобще не е трудно. Това е време, което не се използва толкова често, но все пак трябва да се знае. Например, замислете се, кое време ще използвате, ако искате да подчертаете, че ползвате easierenglish.bg вече няколко месеца? До края на урока ще сте разбрали :)

Основна употреба

– Действие, започнало в миналото и продължаващо до текущия момент, като фокусът е върху самото действие, което все още не е завършило. Най-често това става с помощта на думите for и since – повече за разликата между тях в края на урока.

Chris has been dancing for 2 hours.
Крис танцува от вече два часа. 
/ и продължава да танцува в момента /
I have been traveling since January.
Пътувам от Януари.
/ и още не съм стигнал /
Denis has been living in Varna since 2012.
Денис живее във Варна от 2012 г.
 / и все още продължава да живее там/

– Действие, което е тъкмо или скоро приключило. Най-често се използва за такива събития, чиито резултат може да бъде видян, чут или усетен от говорещия.

Galin is tired - he has been teaching all day.
Галин е уморен - цял ден преподава.
/ в момента е изморен, заради преподаването цяло /
The students didn’t learn anything, because they have been talking to each other.
Учениците не научиха нищо, защото говориха помежду си.

Образуване

Сегашно перфектно продължително време е се оформя чрез подлог + спомагателния глагол have + been + глагола в -ing форма. Been всъщност е миналото причастие на глагола be, а -ing формата на глагола, е сегашното му причастие

I have been drawing. Аз рисувам
You have been talking. Ти говори
He has been walking. Той вървя
She has been working. Тя работеше
It has been raining. Валеше.
We have been falling. Ние падахме
They have been thinking. Те мислеха

Забелязвате, че когато ползваме He/She/It, ползваме не have, ами has. Това е формата на глагола have при 3то ед. ч.

Често при неформална комуникация, когато използваме лични местоимения, have и has се съкращават на ‘ve и ‘s. Горните примери ще се преобразуват в:

I’ve been drawing
She’s been working
They’ve been thinking

Важно е да се отбележи, че при някой глаголи има особености, когато добавяме -ing. Повече за тях може да намерите в урока Изключения при оформянето на -ing и -ed наставки.

Въпросителна и отрицателна форма

Образуването на въпроси, чийто отговор е Да/Не

Както в някои други използвани времена, за да зададем такъв въпрос, спомагателният глагол have/has трябва да бъде поставен преди подлога. Т.е. структурата се променя на спомагателния глагол have + подлог + been + глагола в -ing форма.

Have you been running? - No, I have not.
Бягал ли си ? - Не, не съм.
Has Galin been teaching ? - Yes, he has.
Галин преподаваше ли ? - Да.

Както видяхте в примерите, оформянето на отговора също не е сложно.
То става по схемата Yes + подлог + have, а за отрицателен No + подлог + have not.

Уточняващи въпроси (наречени още Six Ws /шестте дабъл-ю/)

Това са въпросите Who, What, When, Where, Why и How – съответно Кой?, Какво?, Кога?, Къде?, Защо? и Как? Без тяхната употреба е невъзможно ползването на езика, тъй като само те ни позволяват да придобием пълна представа за темите и ситуации, които обсъждаме.

Словоредът се променя на въпросителната дума + спомагателния глагол have + подлог + been + глагола в -ing форма. Звучи сложно, но не е :)

What have you been doing lately?
Какво правиш напоследък ?
How long has Chris been waiting?
От колко време чака Крис?
Why has the doorbell been ringing for 5 minutes?
Защо звънецът на входа звъни от 5 минути ?

Важно е да се отбележи, че при въпроса Кой (Who) въпросителната дума има смисъла и на подлог в изречението, така че го пропускаме при формирането:

Who has been here for the whole day?
Кой бе тук целия ден ?
/ т.е. кой е бил тук и продължава да бъде /
Who has been taking the money?
Кой вземаше парите?
/т.е. кой ги е вземал и продължава да взема /

For или since – какво да използваме?

For използваме, когато говорим за минал конкретен период – напр. 5 минути, 3 дена, 1 седмица, 10 години и т.н.

Since използваме, когато искаме да говорим за конкретен момент – от 11 сутринта, от понеделник, от началото на месеца, от 2004-та г. и т.н.

Denis has been living in Varna for 2 years
Денис живее във Варна от 2 години
Galis has been a teacher since 1995.
Галин е учител от 1995 г.
Chris has been ill for 10 days
Крис е болен от 10 дена.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

45 коментара:
 1. RositsaRositsa

  :) много ми е труден тоя английски уча уча и нищо
  вашите уроци са страхотни

  1. ДимитринаДимитрина

   Здравейте,
   Искам да попитам, в това изречение след “the doorbell”, не би ли трябвало да се постави “been”?
   Why has the doorbell ringing for 5 minutes?
   Защо звънецът на входа звъни от 5 минути ?
   Предварително се извинявам, ако въпросът ми не е на място!
   Благодаря!

 2. МарияМария

  Моля, поправете:

  Denis has been living in Varna since 2012.
  Денис учи във Варна от 2012 г.
  / и все още продължава образованието си/

  В изречението на английски е “has been living” – “живее ..от”, а се превежда като “has been studying” – “учи …от”

  1. Жан ЕгикянЖан Егикян Автор на урока

   Да, допуснали сме техническа грешка :) Поправена е, благодарим.

 3. НазикНазик

  Много е полезна информацията и всичко е написано достъпно. Аз допускам грешки, при употребата на since i for. Бихте ли ми обяснили по -подробно ,моля! Благодаря! :)

  1. НиколНикол

   Много ми помогнаха уроците, написани са разбираемо и итересно! Благодаря, продължавайте все така!

  1. Kaloyan KosevKaloyan Kosev

   Закриха услугата, която използвахме за озвучаване на примерите. Сега направихме промени и можеш да опиташ пак. В момента е достъпно само за браузърите Chrome, Safari и Opera ;-)

 4. Елвина ИвановаЕлвина Иванова

  Въпрос три не е зададен коректно,защото може да се използва и сегашно перфектно време,ако питаме по принцип дали Галин е гледал турнира,така,че го задайте по друг начин,за да се отговори с продължително време

 5. ИмеИме

  Стига бе човек пълно е с грешки. ‘Кой вземаше парите’ ( и продължава да ги взема ) В българския език това означава, че ги е вземал в онзи ми ал момент, но не е ясно за сега дали ги взема.

 6. ВаняВаня

  Доста грешки за урок! Щом аз с моят НЕ перфектен английски ги откривам… Като цяло сайта е доста полезен. Адмирации!

 7. НикиНики

  Моля те поправи превода на изреченията в таблицата за начина на образуване, струва ми се, че там си ползвам гугъл преводача.

 8. pseudonympseudonym

  “Chris has been waiting for Denis for half an hour.
  Крис чакаше Денис от два часа.”
  Не мога да разбера за два часа ли говорим, или за половин ?
  Аз не съм много на ”ти” с английския, за това се извинявам , ако въпроса ми е глупав.

 9. АлександърАлександър

  Здравейте .В 9та задача към урока love не е ли state verb ,как тогава присвои ing

 10. ВенетаВенета

  Аз също имам въпрос: Примерите Galis has been a teacher since 1995 и Chris has been ill for 10 days не са ли във Present Perfect Simple? Ако са в Present Perfect Continuous може ли да ми обясните разликата в употребата между двете времена при тези примери? Благодаря предварително!

  1. ДесиДеси

   Да, и аз искам да попитам за тези два примера. Не са ли представени в Сегашно перфектно, не виждам -ing частица? Т.е. “Galis has been teaching since 1995.
   Всъщност когато говорим за Present Perfect Simple наблягаме на факта, на резултата, а когато използваме Present Perfect Continuous наблягаме на продължителността на действието, бъркам ли?

  2. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здрасти, тези примери са само за употребата на “for” и “since”. Сегашно перфектно продължително време изразява продължително действие, което е започнало в миналото и още не е завършило – I have been studying English for 5 years so far. Употребите на сегашно перфектно време можеш да намериш тук http://easierenglish.bg/глаголни-времена-в-английския-език/сегашно-перфектно-време/ . Надяваме се, че ще са по-ясни нещата тогава :)

 11. MariaMaria

  Denis has been living in Varna since 2012.
  Денис учи във Варна от 2012 г.
  / и все още продължава да живее там/
  учи = живее living

 12. ЯворЯвор

  Има техническа грешка:
  Denis has been living in Varna since 2012.
  Денис учи във Варна от 2012 г.
  / и все още продължава да живее там/

  И това “тъкмо” не е на място:
  Действие, което е тъкмо или скоро приключило.

  Много полезни уроци. Благодаря!!!

 13. КалинКалин

  Здравейте, имам въпрос. Кое е по-правилно и как да различавам моментите, в които да използвам сегашно перфектно време или сегашно перфектно продължително време
  Примерите, които предизвикаха въпроса ми са следните:

  We have been lived here for many years. – Сегашно перфектно
  и
  We have been living here for many years . – Сегашно перфектно продължително.

  И в двата случая казваме едно и също нещо. Въпросът ми е как да разгранича кога да използвам едното време и кога другото. И моля Ви, недейте да ми отговаряте с линк към двете времена. Чел съм уроците Ви вече многократно :)

  Благодаря предварително.

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравейте,

   Разликата между Сегашно перфектно и Сегашно перфектно продължително време е най-вече в продължителността на действието. Самите глаголи и наречия в изреченията подсказват това. В конкретния пример, който давате е по-подходящо да се използва перфектно продължително, тъй като се набляга, че от много години се живее там. Друг пример, с който можете да направите разлика е: We have talked about this many times. (Говорили сме за това много пъти) – ако използвате продължителна форма, просто не звучи добре. Или пък: We have been seeing each other for 2 months so far (Виждаме се от 2 месеца вече – и продължаваме и в момента) ; I have seen Niagara Falls (Виждал съм Ниагарския водопад – някога се е случило, не се знае кога или колко пъти). Надявам се сега да е малко по-ясно каква е разликата. :)

 14. ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

  He has been walking. Той вървя /мин. вр./ ; сег. Той върви
  She has been working. Тя работеше / мин. вр. / ;Тя работи
  It has been raining. Валеше. / мин. вр./ ; Вали
  We have been falling. Ние падахме /мин. вр./ ;Ние падаме
  They have been thinking. Те мислеха /мин. вр./ ; Те мислят
  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  А ако глагола е неправилен ?

 15. ОгнянОгнян

  Здравейте, поздравявам ви за усилията , които полагате за този така интересен и полезен сайт.
  БРАВО !!!

 16. ilianilian

  Не е споменато, че също така се използва когато имаме “recently” или ” lately”
  Благодаря.

 17. IvoIvo

  They`ve been thinking? Глаголът think може ли да образува продължителни времена? Не е ли statement verb?

 18. КоеваКоева

  Здравейте,

  Благодаря за лесно смилаемите уроци! Много са ми полезни.

  Имам една забележка към Вас. Свързана е с българския език.
  Многократно забелявам грешно написани думи в множествено число.
  В текущия урок пример е “някоЙ глаголи”.
  Разбор: някоЙ -ед.ч.; глаголи – мн.ч.
  Правилно е “някоИ глаголи”.

  Има едно лесно за запомняне правило – В българския език НЕ СЪЩЕСТВУВА дума, която в множествено число да завършва с “Й”.

 19. LSFCLSFC

  Как ще допълните празните места ? I … cartoons … a long time / Обичам анимации от много време /
  I love cartoons for a long time.
  I have been loving cartoons since a long time.
  I have been loving cartoons for a long time

  Във въпросите за подготовка има допусната грешка – няма как на love да добавяме + ing

 20. Дидо от КазанлъкДидо от Казанлък

  Вие сте чудесни учители и имате необичайно точен изказ. Всяко изречение от тези уроци е точно в десятката.
  Преди време, нямаше такива експерти като Вас и всичко се обясняваше претрупано, сложно и скучно и беше пълен абсурд да се усети някаква стройна схема. При Вас е постигнато точно това, Вие сте вникнали в същността, за което се иска голям талант. Занимавам се с творчество и съм установил, че огромен брой “разбирачи”, с ентусиазъм и увлечение, могат да представят много “сложни” но безсмислени проекти; обратното: малко на брой, уникални хора, представят нещата “просто” в екстракт, като силна есенция, което всъщност е белег на истинският професионализъм. Искрено Ви желая пълен успех в намеренията !

  1. Нели ХристоваНели Христова

   Чудесно,всичко сте казали.Нямам какво повече от това да допълня.
   АПЛАУЗИ на инициаторите и организаторите .

 21. СилвияСилвия

  Кое от долните изречения е правилно?
  I’ave been standing for hours / Стоя прав от часове/
  We’ve been standing for hours / Стоят прав от часове/ = Стоим прави от часове.
  Chris has been standing since hours / Крис стои прав от часове/

 22. DesislavaDesislava

  Само да попитам, в упражнението даде за правилен отговор Has been loving, а това мисля, че не е вярно, защото love е статичен глагол и няма форма с ing

 23. ВасилВасил

  Много хора попитаха за примера с глагола love,който освен,че като глагол за чувства и още се говори за нещо по принцип,така,че би било правилно използване на просто време? Ще коментирате ли?

Добави бърз коментар: