Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Както във всеки един език, така и в английския има пряка и непряка реч. Непряката реч спомага за по-лесното предаване на чужди думи, правенето на преразкази на текстове или просто за повтаряне на вашите собствени думи. В този урок ще ви обясня как се формира непряката реч, кои са въвеждащите глаголи, изразите и наречията, които се използват, както и как се съгласуват времената от пряка в непряка реч.

Съгласуване на времената

За да можете най-добре да разберете образуването на непряката реч в различните видове изречения, най-добре ще е първо да ви покажа как се съгласуват глаголните времена, преминавайки от пряка в непряка реч. За целта ще използваме следната таблица.

Direct Speech (Пряка реч) Indirect / Reported Speech (Непряка реч)
Present Simple: I live in Bulgaria. Past Simple: I lived in Bulgaria.
Present Continuous: I am living in Bulgaria. Past Continuous: I was living in Bulgaria.
Present Perfect: I have lived in Bulgaria. Past Perfect: I had lived in Bulgaria.
Present Perfect Continuous: I have been living in Bulgaria. Past Perfect Continuous: I had been living in Bulgaria.
Past Simple: I lived in Bulgaria. Past Simple/Past Perfect: I had lived in Bulgaria.
Past Continuous: I was living in Bulgaria. Past Perfect Continuous: I had been living in Bulgaria.
Past Perfect: I had lived in Bulgaria. Past Perfect: I had lived in Bulgaria.
Past Perfect Continuous: I had been living in Bulgaria. Past Perfect Continuous: I had been living in Bulgaria.
Future Simple: I will live in Bulgaria. Future in the Past: I would live in Bulgaria.
Future Continuous: I will be living in Bulgaria. Future Continuous in the Past: I would be living in Bulgaria.
Future Perfect: I will have lived in Bulgaria. Future Perfect in the Past: I would have lived in Bulgaria.
Future Perfect Continuous: I will have been living in Bulgaria. Future Perfect Continuos in the Past: I would have been living in Bulgaria.

Съгласуване на изрази и наречия от пряка в непряка реч

Освен глаголните времена, изразите и наречията също трябва да бъдат съгласувани. Преминавайки от пряка в непряка реч, това става по следния начин:

Direct Speech (Пряка реч) Indirect / Reported Speech (Непряка реч)
today that day
tomorrow the next day
yesterday the day before / the previous day
now then
at the moment at that moment
last week / month the week/month before; the previous week/month
next week/month the next week/month; the following week/month
here there
tonight that night
ago before

Образуване

След като вече знаете как се променят глаголните времена, изразите и наречията, е време да ви покажа как изглеждат изреченията, когато преминават от пряка в непряка реч.

Разказни изречения

Разказните изречения в непряка реч се въвеждат чрез съюза “that” (че). Въвеждащите глаголи в непряка реч най-често са “say” и “tell” (и двата означават “казвам”). Глаголът “tell” се употребява, когато се обръщаме към дадено лице.

”I am leaving tomorrow.”, Krissy said
/-Утре заминавам. - каза Криси/ *това е пример за пряка реч
Krissy said, that she was leaving the next day.
/Криси каза, че заминава на следващия ден./

*а това е трансформираната версия на същото изречение. * В този пример ви показах употребата на глагола “say”; как се въвежда непряка реч чрез съюза “че”, как променяте глаголното време от Present Continuous (Сегашно продължително време) на Past Continuous (Минало продължително време) и как “tomorrow” се преобразува в “the next day”.

“I am leaving, mom.”, Krissy said
/-Аз тръгвам, мамо. - каза Криси/
Krissy told her mother, that she was leaving.
/Криси каза на майка си, че тръгва./

*В този пример използваме “say” (в нашия случай, миналата му форма “said”) в пряката реч, но когато преобразуваме изречението, използваме “tell” (в случая “told”), защото Криси се обръща към майка си, за да й каже, че тръгва. На следващо място е съюзът “that” и след това промяната във времената.

“I will be drinking cocktails on the beach next week.”, Mina said
/-Другата седмица, ще пия коктейли на плажа. - каза Мина/
Mina said, that she would be drinking cocktails on the beach the following week.
/Мина каза, че ще пие коктейли на плажа идната седмица./

Въпросителни изречения в непряка реч

General questions са въпросите, които се образуват със спомагателен глагол на съответното време. Те се въвеждат в непряката реч чрез съюза “if” или “whether”, които се превеждат “дали”.

Will you join us?” , Dani asked
/-Ще се присъединиш ли към нас? - попита Дани/
Dani asked if I would join them.
/Дани попита дали ще се присъединя към тях./
Are you free tonight?” , he asked
/-Свободна ли си довечера? - попита той/
He asked me if I was free that night.
/Той ме попита дали съм свободна довечера./
Did you go to school yesterday?” , Maria asked
/-Ходи ли на училище вчера? - попита Мария/
Maria asked if I went to school the previous day.
/Мария ме попита дали съм ходила на училище предния ден./

Special Questions са въпросите, при които използваме въпросителна дума (what, which, where, why, how)

Where do you live?” , my colleague asked me
/-Къде живееш? - колегата ми ме попита/
My colleague asked me where I lived.
/Колегата ми ме попита къде живея./
Which is your favourite colour?” , my friend asked
/-Кой е любимият ти цвят? - приятелката ми попита/
My friend asked me which my favourite colour was.
/Приятелката ми попита кой е любимият ми цвят/

Заповедни изречения в непряка реч

Заповедните изречения се въвеждат в непряката реч чрез инфинитив (основна форма на глагола), който може да бъде положителен или отрицателен.

Take off your coat!” , the teacher said
/-Свали си палтото! - каза учителят/
The teacher told me to take off my coat.
/Учителят ми каза да си сваля палтото./
“Don’t go out!” , my dad said
/-Не излизай навън! - каза баща ми/
My dad said not to go out.
/Баща ми каза да не излизам./

*В първия случай имаме положителен инфинитив, докато във втория е отрицателен инфинитив.

Допълнение

В много голяма част от случаите, когато предаваме пряка реч, използваме глаголите от основното изречение за база в новото.

/“Don’t go out!” , my dad said
My dad said not to go out. /

Затова, ако се чудите какъв глагол да използвате, недейте! За най-сигурно използвайте глаголът от първоначалното изречение. Само внимавайте в случаите, когато се обръщате към някого, както казах малко по-нагоре. И още едно пояснение: модалните глаголи “can”, “may”, “must”, преминават съответно в миналите си форми “could”, “might”, “had to”.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

4 коментара:
 1. Керана ЯнковаКерана Янкова

  Здравейте ,
  бих желала да Ви изкажа мойте благодарности за този толкова полезен сайт, който сте направили.
  Аз съм на 62 години и от 2002 съм в Англия, що учевници изкупих ,на курсови ходих, що има сайтове на български англйиски,, на курсове ходих9 взех няколко нива фирмата плащаще ) но както вие сте обяснснили граматиката не съм го чула или прочела по-този достъпен начин.
  Благодаря още веднъж и ако може повече уроци моля .
  Г-жа К.Янкова
  Норич

 2. Веселин РангеловВеселин Рангелов

  Здравейте!
  Поздравления за положените усилия да бъдете полезни на всички. Имам само една дребна бележцица към по горният текст.
  “Did you go to school yesterday?” , Maria asked
  /-Ходи ли на училище вчера? – попита Мария/

  Maria asked if I went to school the previous day.
  /Мария ме попита дали съм ходила на училище предния ден./

  смятам че има грешка в непряката реч. Според мен трябва да стане така:

  Maria asked if I had gone to school the previous day.
  /Мария ме попита дали съм ходила на училище предния ден./

  С уважение
  Веселин Рангелов

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравейте,

   Когато дадено изречение в пряка реч е в минало просто време, в непряка е правилно да се използват за съгласуване както минало просто отново, така и минало перфектно време. Вариантът, който сте посочили също е правилен. Въпрос на лично предпочитание е в повечето случаи кое време ще използвате.

   Поздрави,
   Кристиана

 3. Петра Младенова ПетроваПетра Младенова Петрова

  Благодаря за лесно разбираемите уроци.
  Бих желала да има повече упражнения с пряка и
  Непряка реч,както и за разликата между suppose и supposing и тяхната употреба в изреченията.Успех !

Добави бърз коментар: