Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато ги срещнете в текст.

Видове въпросителни местоимения

Interrogative Pronouns (Въпросителни местоимения) се използват, за да зададем въпроси към различните части на изречението.

WHO – кой, коя, кое, кои (за лица)

WHOM – кого

WHICH – кой, коя, кое, кои (при възможност за избор)

WHAT – какъв, каква, какво, какви

WHOSE – чий, чия, чие, чии; на кого

Употреба на въпросителните местоимения

WHO – кой, коя, кое, кои (за лица)

С него се задава въпрос към подлога или сказуемното определение.

Who took my keys from the desk?
/Кой взе ключовете ми от чина?/
Who are Bobby’s parents?
/Кои са родителите на Боби?/

WHOM – кого

С него се задават въпроси към допълнението (пряко, непряко или предложно). Често в разговорната реч се използва и who, когато питаме за допълнението.

Who(m) did Alex meet yesterday in the park?
/Кого срещна Алекс вчера в парка?/
To whom did John give the calculations? или Who did John give the calculations to?
/Нa кого Джон даде изчисленията?/

Когато задаваме въпрос към предложното допълнение, поставяме предлога в началото или в края на изречението. Обикновено позицията в края е характерна за разговорната реч.

For whom is Rossy cooking the dinner? или Who is Rossy cooking the dinner for?
/За кого Роси готви вечерята?/

WHICH – кой, коя, кое, кои (при възможност за избор)

С него се задават въпроси към подлога или допълнението, когато е възможен избор между няколко лица или предмета.

Which book does Lilly read every weekend?
/Коя книга чете Лили всеки уикенд?/
Which of the runners finished the competition first?
/Кой от бегачите завърши състезанието първи?/

WHAT – какъв, каква, какво, какви

С него се задават въпроси към подлога ( когато е предмет), сказуемното определение и допълнението.

What did Lilly buy from the bookshop?
/Какво купи Лили от книжарницата?/
What is the reason for the accident?
/Каква е причината за инцидента?/

What може да се употребява и пред съществителни имена.

What picture are you drawing at the moment?
/Каква картина рисуваш в момента?/

Много често, когато искаме да зададем въпроса: какъв вид?, използваме конструкцията: what kind/ sort of + същ. име.

What kind of cocktails do you like?
/Какъв вид коктейли харесваш?/

WHOSE – чий, чия, чие, чии; на кого

То може да се постави пред съществително име, чиято собственост искаме да разберем, или може да се употреби самостоятелно.

Whose house is this?
/Чия къща е това?/
Whose are these pens on the floor?
/Чии са тези химикали на пода?/

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

6 коментара:
 1. АяАя

  Защо сте написали само част от местоименията,имайки в предвид,че има и още /how, when, where и др./?

  1. Антония ЗахариеваАнтония Захариева

   Понеже тези , които сте изброили : how, where , when и др. се отнасят към местоименните наречия :)

  2. Антония ЗахариеваАнтония Захариева

   Понеже тези, които сте написали : how, where, when…. се отнасят към местоименните наречия :)

 2. СветославаСветослава

  Имам въпрос – във въпросите … are your favourite things и … is your favourite food кои въпросителни местоимения ще се използват? Благодаря предварително!

Добави бърз коментар: