Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато ги срещнете в текст.

Видове въпросителни местоимения

Interrogative Pronouns (Въпросителни местоимения) се използват, за да зададем въпроси към различните части на изречението.

WHO – кой, коя, кое, кои (за лица)

WHOM – кого

WHICH – кой, коя, кое, кои (при възможност за избор)

WHAT – какъв, каква, какво, какви

WHOSE – чий, чия, чие, чии; на кого

Употреба на въпросителните местоимения

WHO – кой, коя, кое, кои (за лица)

С него се задава въпрос към подлога или сказуемното определение.

Who took my keys from the desk?
/Кой взе ключовете ми от чина?/
Who are Bobby’s parents?
/Кои са родителите на Боби?/

WHOM – кого

С него се задават въпроси към допълнението (пряко, непряко или предложно). Често в разговорната реч се използва и who, когато питаме за допълнението.

Who(m) did Alex meet yesterday in the park?
/Кого срещна Алекс вчера в парка?/
To whom did John give the calculations? или Who did John give the calculations to?
/Нa кого Джон даде изчисленията?/

Когато задаваме въпрос към предложното допълнение, поставяме предлога в началото или в края на изречението. Обикновено позицията в края е характерна за разговорната реч.

For whom is Rossy cooking the dinner? или Who is Rossy cooking the dinner for?
/За кого Роси готви вечерята?/

WHICH – кой, коя, кое, кои (при възможност за избор)

С него се задават въпроси към подлога или допълнението, когато е възможен избор между няколко лица или предмета.

Which book does Lilly read every weekend?
/Коя книга чете Лили всеки уикенд?/
Which of the runners finished the competition first?
/Кой от бегачите завърши състезанието първи?/

WHAT – какъв, каква, какво, какви

С него се задават въпроси към подлога ( когато е предмет), сказуемното определение и допълнението.

What did Lilly buy from the bookshop?
/Какво купи Лили от книжарницата?/
What is the reason for the accident?
/Каква е причината за инцидента?/

What може да се употребява и пред съществителни имена.

What picture are you drawing at the moment?
/Каква картина рисуваш в момента?/

Много често, когато искаме да зададем въпроса: какъв вид?, използваме конструкцията: what kind/ sort of + същ. име.

What kind of cocktails do you like?
/Какъв вид коктейли харесваш?/

WHOSE – чий, чия, чие, чии; на кого

То може да се постави пред съществително име, чиято собственост искаме да разберем, или може да се употреби самостоятелно.

Whose house is this?
/Чия къща е това?/
Whose are these pens on the floor?
/Чии са тези химикали на пода?/

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

5 коментара:
 1. АяАя

  Защо сте написали само част от местоименията,имайки в предвид,че има и още /how, when, where и др./?

  1. Антония ЗахариеваАнтония Захариева

   Понеже тези , които сте изброили : how, where , when и др. се отнасят към местоименните наречия :)

  2. Антония ЗахариеваАнтония Захариева

   Понеже тези, които сте написали : how, where, when…. се отнасят към местоименните наречия :)

Добави бърз коментар: