Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, затова погледнете набързо тази статия и се впуснете в приказки!

Употреба

Demonstrative pronouns / Показателните местоимения демонстрират нещо или неща.

Например :

This is Rossy’s book.
/Това е книгата на Роси./
-What are these things?
-These are Bobby’s new toys.
/ -Какви са тези неща?
-Това са новите играчки на Боби./

По-често използваме показателните местоимения, за предмети, но понякога ги ползваме и за хора, когато човекът е идентифициран. Тогава ги превеждаме и като “този/тази”, “онзи/онази” и съответно за множествено число “тези” и “онези”.

This is John. He is an accountant.
/Това е Джон. Той е счетоводител./
That woman over there is Rossy.
/Онази жена ето там е Роси./

Видове показателните местоимения

Demonstrative pronouns / Показателните местоимения в Английския език се делят на два вида – за близки разстояния и за далечни разстояния, като имат форма за единствено и множествено число.

“This” означава “това” и се използва за близко разстояние и за единствено число. Формата му за множествено число е “these” – “тези”

“That” означава “онова” и се използва за далечно разстояние и за единствено число. Формата му за множествено число е “those” – “онези”

Ето и няколко примера:

This is my son Bobby.
/Това е моят син Боби. /

Обикновено тази форма я използваме, когато искаме да представим някого.

That is our house over there.
/Онова там е нашата къща./
These are Lilly’s new clothes.
/Това са новите дрехи на Лили./
Those are my favourite glasses.
/Онези са любимите ми очила. /

Форми на показателните местоимения

Положителната форма на Demonstrative pronouns / Показателните местоимения се образува като след показателното местоимения се сложи “is” (e) за единствено число или “are” ( са ) за множествено число.

This is …
Това е ….
These are …
Тези са…
That is …
Онова е … 
Those are…
Онези са …

Отрицателната форма се образува, когато просто прибавим отрицателната частица “not” след “is” или “are”

This is not …
Това не е …
These are not …
Това не са …
That is not …
Онова не е …
Those are not …
Онези не са …

За да сформираме въпросителната им форма, разменяме местата на спомагателния глагол и местоименито, а именно:

Is this…?
Това ли е…?
Are these…?
Това ли са…?
Is that…?
Онова ли е…?
Are those…?
Онези ли са …?

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

13 коментара:
 1. murielmuriel

  Уроците са чудесни, но е добре да се спазват и правилата на българската граматика. “Английски” на български се пише с малка буква. Да знаем чужди езици е прекрасно, но трябва да знаем и родния си език. Поздрави! :)

  1. АсенАсен

   Много Ви благодаря за ясните обяснения. Уроците са много полезни за начинещ като мен. Още веднаж много благодаря!

 2. Елка ЦековаЕлка Цекова

  Обясненията са много добре написани , но озвучаването не ми хареса .Говорите на хора , които сега се учат на правилно произношение.Моля, произнасяйте думите бавно и отчетливо.Скоростта на говорене всеки ще я постига сам с времето и опита.Вашата задача е да ни покажете как да говорим правилно.Благодаря ви за желанието и положените усилия да помагате

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравейте, благодарим за обратната връзка. Произнасянето всъщност е автоматизирано с помощта на робот, а не от нас. Ще се опитаме да оправим настройките и да го забавим. :)

 3. МинчоМинчо

  не ми хареса That ,има много повече значения
  Пример- че,който,която,за събития.Ще си го чета от руски сайтове пак…..

Добави бърз коментар: