Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Условно наклонение – що е то? За да съществува трябва да имаме някакво условие, затова и се нарича така. В този урок ще разгледаме Zero conditional / Нулево условно наклонение. Освен него в Английския език има още – Първи, Втори и Трети вид условно наклонение.

Употреба

Използваме т.нар. Zero conditional / Нулево условно наклонение, когато резултатът от условието е винаги истина, например е факт или нещо, което знаем със сигурност, че ще се случи при дадено условие.

Вземете например лед, сложете го в тенджера и го загрейте – всички знаем какво ще се случи, а именно ще се стопи. Ще се изненадаме, ако това не се случи. На английски език това се изразява по следния начин:

If Galin heats ice, it melts.
/ Ако Галин нагрее лед, той ще се стопи. /

Обърнете внимание, че имаме предвид резултат, който ще е винаги истина за даденото условие. Резултатът е сигурен. Не мислим за миналото, бъдещето или дори настоящето – имаме предвид прост факт.

Образуване

Условието въвеждаме с “If” – “Ако”/ понякога на негово място използваме “when” – “когато”/ и Present simple tense / Сегашно просто време. За резултата използваме същото време.

Примери

If Denis misses the bus, he is late for the classes.
/ Ако Денис изпусне автобуса, ще закъснее за часовете. /
When the Alien doesn’t eat, it gets hungry.
Когато Извънземното не яде, огладнява.

Не е задължително на първо място да поставяте условието и после резултата. Може да им размените местата, като това няма да промени смисъла на изречението.

Denis is late for the classes, if he misses the bus.
/ Денис ще закъснее за часовете, ако изпусне автобуса. /
The Alien gets hungry, when it doesn’t eat.
/ Извънземното огладнява, когато не яде. /

Можем да образуваме и въпросително условно наклонение, например:

Does ice melt, if we heat it?
/ Ледът топи ли се, ако го нагреем? /

Запомнете, че най-важното нещо за Zero conditional / Нулевото условно наклонение e, че при дадено условие има един и същи резултат.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Невена Лехарска Невена Лехарска в LinkedIn
Невена Лехарска, 5 урока

Невена е започнала да учи Английски език още от предучилищна възраст, но тогава не е знаела каква важна роля той ще има в нейния живот и че ще стане нейно професионално занимание. Завършила е езикова гимназия с разширено изучаване на Английски език и след това в СУ „Св. Климент Охридски” – Педагогика с Английски език.

От повече от 6 години се занимава с преподаване в различни езикови школи и обучава както деца, така и възрастни. Обича да пътува, особено в чужбина, за да обогатява знанията си и да практикува езика. От скоро разбрира, че това е нейното призвание – да помага на хората да усвояват по-лесно Английския език, да им помага да преодоляват езиковата бариера и разбира се да го заобичат, така както тя го обича.

Урокът е последно обновен на 07.10.2014 от

Още уроци от категорията: Наклонения в английския език

4 коментара:
  1. tedytedy

    Много полезен урок, лесно и разбираемо обяснение. Изясниха ми се неща, които ме затрудняваха. Благодаря! :)

  2. МетинМетин

    Браво, добро и просто обяснение! само че, когато if-clause-ът е на второ място, преди него НЕ се поставя запетая :)

Добави бърз коментар: