Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Наречията поясняват прилагателни имена, глаголи, други наречия или цяло изречение. Използват се постоянно в ежедневието, за да подсилят знaчението и да го пояснят. Именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен разговор на английски език и да може да изразите себе си по-добре.

Образуване на наречия с наставка „-ly” и особености

При образуване на наречия чрез добавяне на наставка „-ly” трябва да се имат в предвид някои правописни правила.

Прилагателни, които завършват на „-y”, се преобразуват от „-y” в „-i”. След това добавяме наставка „-ly”.

happy -> happily
/щастлив -> щастливо/
hungry -> hungrily
/гладен -> гладно/

При прилагателни, които завършват на „-able“,  „-ble“,  „-ible“,  „-ue“, буквата „е“ отпада и се прибавя „-ly”.

true -> truly
/вярно -> наистина/
probable -> probably
/вероятен -> вероятно/
possible -> possibly
/възможен -> възможно, може би/
noble -> nobly
/благороден -> благородно/

Видове наречия според състав

Според състав наречията биват прости и сложни:

Прости наречия

here, there, now, then
/тук, там, сега, тогава/
quite, still, well, soon
/доста, все още, добре, скоро/

Сложните наречия

Сложните наречия се разделят на:

Съставни – съчетание от две думи.

sometimes, somewhat, somewhere
/понякога, доста, някъде/
somehow, everywhere, anyhow
/някак, навсякъде, и без това/

Производни – прилагателно + наставка „-ly”.

quick -> quickly
/бърз -> бързо/
great -> greatly
/велик -> много, доста/
beautiful -> beautifully
/хубав -> хубаво/

Част от наречията се образуват и като добавим представката „-а“.

head -> ahead
/водя -> напред/
shore -> ashore
/бряг -> към/на брега/

Видове наречия според значението им в изречението

Според значението, с което ги употребяваме в изречението, можем да разделим наречията на:

Наречия за време:

за определено време

yesterday, last night, today, tonight
/вчера, миналата нощ, днес, довечера/
tomorrow, last morning, tomorrow afternoon
/утре, миналата сутрин, утре след обяд/

 

За неопределено време

sometimes, often, seldom, always
/понякога, често, рядко, винаги/
rarely, never, still, usually
/рядко, никога, все още, обикновено/

Наречия за място

here, there, below, above
/тук, там, долу, горе/
inside, outside, somewhere
/вътре, вън, някъде/

Наречия за начин

suddenly, slowly, quickly, fast, well
/изведнъж, бавно, бързо, бърз, добре/

Наречия за мярка и степен

too, so, enough
/прекалено, така, достатъчно/
little, much, rather
/малко, много, по-точно/

Наречия за логическо съждение

obviously, probably, undoubtedly, clearly
/очевидно, вероятно, несъмнено, ясно/

Степенуване на наречията

Наречията се степенуват по същия начин, както прилагателните имена.

late -> later -> the latest
/късно/

Наречията с наставка „-ly” се степенуват с more /по/ и most /най/.

probably -> more probably -> most probably
/вероятно/

Но някои наречия имат неправилни форми за степенуване като:

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE
well
/добре/
better best
much
/много/
more most
near
/близо/
nearer next/nearest
badly
/лошо/
worse worst
far
/далече/
farther/further Farthest, furthest
late
/късно/
later Last/latest
little
/малко/
less least

Глаголи с наречие

Много глаголи в съчетание с наречие придобиват нови и различни значения, които могат да бъдат както буквални, така и идиоматични. Пример за такива глаголи са: get up /ставам/, make up /гримирам се/, run away /избягвам/, carry out /изнасям/, turn on /включвам/ и други.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

16 коментара:
 1. elieli

  Dori i mnogo,mnogo kasno vi otkrivam ,vsichko e mnogo oprosteno i razbiraemo.Blagodarya vi che ni pomagate!!!.Prodaljavaite v sashtiya stil:)

 2. milkanamilkana

  Здравейте, как да слушам думичките? Мисля, че не работят микрофончетата.

 3. КрасимирКрасимир

  Здравейте,много хубав и полезен сайт.Аз имам следното питане относно образуването на въпроси в сегашно продължително време,когато в изречението има наречия.Понеже както знаем,начина на образуване на въпросите става по следния начин am/are/is + subject + ing ,та питането ми е къде попада наречието…. след глагола или преди него.
  Пример :
  Is He still working ? или Is He working still ?
  Поздрави !!

   1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

    Здрасти,

    Това не са наречия, а обикновени прилагателни с различни значения. Например, тези в дясната колона са по-силни като значения от тези в лявата :) Допълни ме, ако случайно не съм разбрала въпроса ти.

 4. Иво ИвановИво Иванов

  Много благодаря за урока, много лесно и разбрано е направено, по такъв начин за начинаещи по който можеш да разберш :)

 5. викторвиктор

  Важно е според мен,да се спомене,че наречията образувани от прилагателни се наричат правилни и има една друга голяма част,които не следват тези правила, а просто си съществуват и те са неправилни!
  Също така наречията за време,място,начин,честота, логическо съждение и т.н седят на разлечно място спрямо глагола и могат да имат повече от едно правилно място в изречението!

Добави бърз коментар: