Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Наречията поясняват прилагателни имена, глаголи, други наречия или цяло изречение. Използват се постоянно в ежедневието, за да подсилят знaчението и да го пояснят. Именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен разговор на английски език и да може да изразите себе си по-добре.

Образуване на наречия с наставка „-ly” и особености

При образуване на наречия чрез добавяне на наставка „-ly” трябва да се имат в предвид някои правописни правила.

Прилагателни, които завършват на „-y”, се преобразуват от „-y” в „-i”. След това добавяме наставка „-ly”.

happy -> happily
/щастлив -> щастливо/
hungry -> hungrily
/гладен -> гладно/

При прилагателни, които завършват на „-able“,  „-ble“,  „-ible“,  „-ue“, буквата „е“ отпада и се прибавя „-ly”.

true -> truly
/вярно -> наистина/
probable -> probably
/вероятен -> вероятно/
possible -> possibly
/възможен -> възможно, може би/
noble -> nobly
/благороден -> благородно/

Видове наречия според състав

Според състав наречията биват прости и сложни:

Прости наречия

here, there, now, then
/тук, там, сега, тогава/
quite, still, well, soon
/доста, все още, добре, скоро/

Сложните наречия

Сложните наречия се разделят на:

Съставни – съчетание от две думи.

sometimes, somewhat, somewhere
/понякога, доста, някъде/
somehow, everywhere, anyhow
/някак, навсякъде, и без това/

Производни – прилагателно + наставка „-ly”.

quick -> quickly
/бърз -> бързо/
great -> greatly
/велик -> много, доста/
beautiful -> beautifully
/хубав -> хубаво/

Част от наречията се образуват и като добавим представката „-а“.

head -> ahead
/водя -> напред/
shore -> ashore
/бряг -> към/на брега/

Видове наречия според значението им в изречението

Според значението, с което ги употребяваме в изречението, можем да разделим наречията на:

Наречия за време:

за определено време

yesterday, last night, today, tonight
/вчера, миналата нощ, днес, довечера/
tomorrow, last morning, tomorrow afternoon
/утре, миналата сутрин, утре след обяд/

 

За неопределено време

sometimes, often, seldom, always
/понякога, често, рядко, винаги/
rarely, never, still, usually
/рядко, никога, все още, обикновено/

Наречия за място

here, there, below, above
/тук, там, долу, горе/
inside, outside, somewhere
/вътре, вън, някъде/

Наречия за начин

suddenly, slowly, quickly, fast, well
/изведнъж, бавно, бързо, бърз, добре/

Наречия за мярка и степен

too, so, enough
/прекалено, така, достатъчно/
little, much, rather
/малко, много, по-точно/

Наречия за логическо съждение

obviously, probably, undoubtedly, clearly
/очевидно, вероятно, несъмнено, ясно/

Степенуване на наречията

Наречията се степенуват по същия начин, както прилагателните имена.

late -> later -> the latest
/късно/

Наречията с наставка „-ly” се степенуват с more /по/ и most /най/.

probably -> more probably -> most probably
/вероятно/

Но някои наречия имат неправилни форми за степенуване като:

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE
well
/добре/
better best
much
/много/
more most
near
/близо/
nearer next/nearest
badly
/лошо/
worse worst
far
/далече/
farther/further Farthest, furthest
late
/късно/
later Last/latest
little
/малко/
less least

Глаголи с наречие

Много глаголи в съчетание с наречие придобиват нови и различни значения, които могат да бъдат както буквални, така и идиоматични. Пример за такива глаголи са: get up /ставам/, make up /гримирам се/, run away /избягвам/, carry out /изнасям/, turn on /включвам/ и други.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Мария Георгиева Мария Георгиева в LinkedIn
Мария Георгиева, 3 урока

Мария е завършила гимназия с преподаване на английски език. Участвала е в програмата за обмен на младежи "Youth in Action" в Германия. Като студент се включва в друга програма за обмен – "Erasmus" в Германия, където се обучава изцяло на английски език.

В момента е част от студентската организация AIESEC и е последна година бакалавър по Международни икономически отношения в Икономически университет Варна. Тя притежава и сертификат за владеене на английски език "C1: Certificate in Advanced English" от университета в Кеймбридж.

Вярва, че както в училището на живота няма ваканция, така и чуждоезиковото обучение остава до живот и е готова да сподели опита и познанията по английския език.

Урокът е последно обновен на 22.09.2016 от

Още уроци от категорията: Предлози. Частици. Наречия.

14 коментара:
 1. elieli

  Dori i mnogo,mnogo kasno vi otkrivam ,vsichko e mnogo oprosteno i razbiraemo.Blagodarya vi che ni pomagate!!!.Prodaljavaite v sashtiya stil:)

 2. milkanamilkana

  Здравейте, как да слушам думичките? Мисля, че не работят микрофончетата.

 3. КрасимирКрасимир

  Здравейте,много хубав и полезен сайт.Аз имам следното питане относно образуването на въпроси в сегашно продължително време,когато в изречението има наречия.Понеже както знаем,начина на образуване на въпросите става по следния начин am/are/is + subject + ing ,та питането ми е къде попада наречието…. след глагола или преди него.
  Пример :
  Is He still working ? или Is He working still ?
  Поздрави !!

   1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

    Здрасти,

    Това не са наречия, а обикновени прилагателни с различни значения. Например, тези в дясната колона са по-силни като значения от тези в лявата :) Допълни ме, ако случайно не съм разбрала въпроса ти.

 4. Иво ИвановИво Иванов

  Много благодаря за урока, много лесно и разбрано е направено, по такъв начин за начинаещи по който можеш да разберш :)

Добави бърз коментар: