Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Определителния и неопределителния член са съществена част от граматиката на английския език. Те са неизменяеми части на речта. Употребата на a, an и the може съществено да промени значението на информацията, която искате да предоставите. Именно за това трябва да се знаят правилата за употреба и да се запаметят изключенията.

Неопределителен член (a, an)

Същност

Частиците „а” и „an”спадат към групата „ indefinite articles ” (indefinite –неопределителни ,articles -членове).

„А” и „an” се използват само за съществителни бройни имена в единствено число!

Употреба

Правилото кога да използваме „а” и кога „an” е много просто:

Всичко зависи от звука, с който започва на следващата дума в изречението. Важно е да се запомни: не буквата, а звукът (начина по който се произнася) определя кой предлог да използваме.

Използваме а ,когато думата започва със съгласен звук.

a + consonant sound (съгласен звук)

Examples / Примери :

I got a book from my English teacher.
/ Получих книга от учителя по английски./
I need a lesson on Past Simple Tense.
/ Имам нужда от урок по минало просто време. /

Използваме аn, когато думата започва с гласен звук.

an + vowel sound (гласен звук)

Examples / Примери :

I need an umbrella.
/ Имам нужда от чадър./
*I saw an FBI agent around the house.
/ Видях федерален агент около къщата. /
*FBI се произнася "eff-bee-eye".

Еxceptions / Изключения

Важно е да не забравяме, че в азбуката буквите се произнасят по един начин, но в различните думи те могат да се променят звуково. В английският език много от думите са чуждици и правят изключение от общите правила. Най-добре е да си прочитаме на глас думата и тогава да преценим дали тя попада в общото правило, дали е чуждица или изключение.

Използваме а, когато:

 • Когато u се произнася така както в you (u се чува се като съгласна)
 • Когато w се произнася така както в want (w се чува се като съгласна)
 • Когато eu се произнася така както Europe (eu се чува се като съгласна)

В тези думи: u, w, eu звучат като съгласни и пред тях поставяме а.

a union
/единство/
a wanted gift
/желан подарък/
a European movie
/европейски филм/

Особености

А и an се употребяват със значение на „един”, „една” и „някакъв”.

Използваме „one”, когато искаме да наблегнем на нещо или подчертаем разликата.

Примери /Examples :

There was a woman in front of my door.
/Имаше една жена пред врата ми./
I am interested in one woman.
/ Аз се интересувам от една (конкретна) жена. /

А и an се употребяват, когато поднасяме нова информация в дадена ситуация.

Пример/Example:

A man from England is coming to teach me.
/Мъж от Англия ще дойде да ме обучава. /

Ако по-късно в същия разговор споменавате същия този човек то няма да използвате a или an, защото информацията вече няма да е нова. Тогава се използва определителния член the.

The man from England will also visit my school.
/Мъжът от Англия ще посети и училището ми. /

В този случай слушателят вече знае кой е човека от Англия и това определя употребата на определителен член.

Определителният член (the)

Същност

“The” в английския език е “definite article” (definite- определителен, article-член). За разлика от a и an той може да се използва за съществителни бройни и небройни както в множествено така и в единствено число.

Употреба

Използваме the когато:

говорим за нещо, вече познато за слушателя, както в примера :

A man from England is coming to teach me.
/Мъж от Англия ще дойде да ме обучава./
The man from England will also visit my school.
/Мъжът от Англия ще посети и училището ми. /

говорим за нещо единствено и уникално

The sun is rising.
/Слънцето изгрява. /
The earth is spinning.
/ Земята се върти. /

говорим за десетилетия, години

The sixties was a decade of change.
/ Шейсетте са десетилетие на промяна. /
I grew up during the nineties.
/Израснах през деветдесетте. /

говорим за географски площи

The Sahara desert
/Пустинята Сахара/
The Atlantic ocean
/Атлантическият океан/

говорим за превъзходна степен и редни числа

The first kiss is unforgettable.
/Първата целувка не се забравя./
The highest result is on my test.
/ Най-високият резултат е на моя тест. /

говорим за прилагателни имена, които назовават група от хора, нации

The English drink a lot оf tea.
/Англичаните пият много чай. /
The young learn very fast.
/Младите се учат много бързо. /

говорим за нещо което ние и събеседникът ни преживяваме в момента

Ако сме на вечеря в ресторант , например, казваме:

The restaurant has only one bathroom.
/Ресторантът има само една тоалетна./
The food is delicious.
/ Храната е възхитителенa. /

говорим за опреден човек или предмет и искаме да наблегнем на това

The yachts in black took my breath.
/Яхтите в черен цвят ми взеха дъха./
I knew that was the house to buy.
/Знаех, че това е къщата, която искам да купя./

говорим за музикални инструменти

Mariya plays the piano.
/Мария свири на пиано. /
Tom can play the violin.
/ Том може да свири на цигулка. /

Препоръка: четенето на книги и гледането на филми, особено документални със субтитри на английски език, е много полезно. Обръщайте внимание как се използват определителния и неопределителния член в комбинация с различни думи.

Упражнение

Към този урок все още няма разработено упражнение.

Споделяме безплатни уроци и пишем упражнения в свободното си време. Ние сме екип от доброволци. Опитваме поетапно да попълваме липсващите упражнения, но това става бавно. Не ни се сърди :-)

Можеш да се абонираш за новостите около нас. Пишем всеки път, когато публикуваме упражнение или нов урок.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Мария Илиева Мария Илиева в LinkedIn
Мария Илиева, 2 урока

Мария е архитект на свободна практика. Английски език изучава от дете. Притежава сертификати за нивата: "Intermediate" и "Advanced" от Американския университет в България. По-късно следва архитектура в "New York Institute of Technology" в САЩ. Магистърската си степен получава на родна земя във Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".

Мария обича да помага на хората и харесва работата в мултикултурна среда. Отдадена е на развитието си в HR (човешки ресурси) сферата в международната студентска организация AIESEC. Взема участие в международен проект "International Workshop for Sustainable Architecture" между България и Италия с цел помощ на хората, пострадали след земетресението в Перник през 2012г.

Би искала да помогне на повече хора в България да научат бързо и лесно английски език благодарение на уроците, създадени в EasierEnglish.BG

Урокът е последно обновен на 22.09.2016 от

Още уроци от категорията: Предлози. Частици. Наречия.

13 коментара:
 1. ДесиславДесислав

  Много добро благодаря :). И желанието да помагаш на другите е просто страхотно !

 2. ПЕТЯПЕТЯ

  СТРАХОТНИ СТЕ !!! БЛАГОДАРЯ ВИ , И НЕ СПИРАЙТЕ, МОЛЯ !!!! НАЙСТИНА ПРИЯТЕН, ЛЕСЕН НАЧИН ДА СЕ НАУЧИ ЕЗИКА. УСПЕХ!

 3. womanhoodwomanhood

  Здравейте!
  Много хубава страница! :) Уроците са разработени ясно и кратко, което е чудесно!
  Имам въпрос, свързан с горния урок.
  Правилно ли е и защо няма определителен член в изреченията: Lemons are yellow. Strawberries and apples are red.
  Благодаря Ви предварително за времето, което ще отделите! :)
  Поздрави!

 4. КикиКики

  Здравейте,Стоян! Искам да Ви питам за едно изречение:The food is delicious не се ли превежда: Храната е много вкусна?, защото Мария Илиева е написала,че Храната е много възхитителна.

Добави бърз коментар: