Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Определителния и неопределителния член са съществена част от граматиката на английския език. Те са неизменяеми части на речта. Употребата на a, an и the може съществено да промени значението на информацията, която искате да предоставите. Именно за това трябва да се знаят правилата за употреба и да се запаметят изключенията.

Неопределителен член (a, an)

Същност

Частиците „а” и „an”спадат към групата „ indefinite articles ” (indefinite –неопределителни ,articles -членове).

„А” и „an” се използват само за съществителни бройни имена в единствено число!

Употреба

Правилото кога да използваме „а” и кога „an” е много просто:

Всичко зависи от звука, с който започва на следващата дума в изречението. Важно е да се запомни: не буквата, а звукът (начина по който се произнася) определя кой предлог да използваме.

Използваме а ,когато думата започва със съгласен звук.

a + consonant sound (съгласен звук)

Examples / Примери :

I got a book from my English teacher.
/ Получих книга от учителя по английски./
I need a lesson on Past Simple Tense.
/ Имам нужда от урок по минало просто време. /

Използваме аn, когато думата започва с гласен звук.

an + vowel sound (гласен звук)

Examples / Примери :

I need an umbrella.
/ Имам нужда от чадър./
*I saw an FBI agent around the house.
/ Видях федерален агент около къщата. /
*FBI се произнася "eff-bee-eye".

Еxceptions / Изключения

Важно е да не забравяме, че в азбуката буквите се произнасят по един начин, но в различните думи те могат да се променят звуково. В английският език много от думите са чуждици и правят изключение от общите правила. Най-добре е да си прочитаме на глас думата и тогава да преценим дали тя попада в общото правило, дали е чуждица или изключение.

Използваме а, когато:

 • Когато u се произнася така както в you (u се чува се като съгласна)
 • Когато w се произнася така както в want (w се чува се като съгласна)
 • Когато eu се произнася така както Europe (eu се чува се като съгласна)

В тези думи: u, w, eu звучат като съгласни и пред тях поставяме а.

a union
/единство/
a wanted gift
/желан подарък/
a European movie
/европейски филм/

Особености

А и an се употребяват със значение на „един”, „една” и „някакъв”.

Използваме „one”, когато искаме да наблегнем на нещо или подчертаем разликата.

Примери /Examples :

There was a woman in front of my door.
/Имаше една жена пред врата ми./
I am interested in one woman.
/ Аз се интересувам от една (конкретна) жена. /

А и an се употребяват, когато поднасяме нова информация в дадена ситуация.

Пример/Example:

A man from England is coming to teach me.
/Мъж от Англия ще дойде да ме обучава. /

Ако по-късно в същия разговор споменавате същия този човек то няма да използвате a или an, защото информацията вече няма да е нова. Тогава се използва определителния член the.

The man from England will also visit my school.
/Мъжът от Англия ще посети и училището ми. /

В този случай слушателят вече знае кой е човека от Англия и това определя употребата на определителен член.

Определителният член (the)

Същност

“The” в английския език е “definite article” (definite- определителен, article-член). За разлика от a и an той може да се използва за съществителни бройни и небройни както в множествено така и в единствено число.

Употреба

Използваме the когато:

говорим за нещо, вече познато за слушателя, както в примера :

A man from England is coming to teach me.
/Мъж от Англия ще дойде да ме обучава./
The man from England will also visit my school.
/Мъжът от Англия ще посети и училището ми. /

говорим за нещо единствено и уникално

The sun is rising.
/Слънцето изгрява. /
The earth is spinning.
/ Земята се върти. /

говорим за десетилетия, години

The sixties was a decade of change.
/ Шейсетте са десетилетие на промяна. /
I grew up during the nineties.
/Израснах през деветдесетте. /

говорим за географски площи

The Sahara desert
/Пустинята Сахара/
The Atlantic ocean
/Атлантическият океан/

говорим за превъзходна степен и редни числа

The first kiss is unforgettable.
/Първата целувка не се забравя./
The highest result is on my test.
/ Най-високият резултат е на моя тест. /

говорим за прилагателни имена, които назовават група от хора, нации

The English drink a lot оf tea.
/Англичаните пият много чай. /
The young learn very fast.
/Младите се учат много бързо. /

говорим за нещо което ние и събеседникът ни преживяваме в момента

Ако сме на вечеря в ресторант , например, казваме:

The restaurant has only one bathroom.
/Ресторантът има само една тоалетна./
The food is delicious.
/ Храната е възхитителенa. /

говорим за опреден човек или предмет и искаме да наблегнем на това

The yachts in black took my breath.
/Яхтите в черен цвят ми взеха дъха./
I knew that was the house to buy.
/Знаех, че това е къщата, която искам да купя./

говорим за музикални инструменти

Mariya plays the piano.
/Мария свири на пиано. /
Tom can play the violin.
/ Том може да свири на цигулка. /

Препоръка: четенето на книги и гледането на филми, особено документални със субтитри на английски език, е много полезно. Обръщайте внимание как се използват определителния и неопределителния член в комбинация с различни думи.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

15 коментара:
 1. ДесиславДесислав

  Много добро благодаря :). И желанието да помагаш на другите е просто страхотно !

 2. ПЕТЯПЕТЯ

  СТРАХОТНИ СТЕ !!! БЛАГОДАРЯ ВИ , И НЕ СПИРАЙТЕ, МОЛЯ !!!! НАЙСТИНА ПРИЯТЕН, ЛЕСЕН НАЧИН ДА СЕ НАУЧИ ЕЗИКА. УСПЕХ!

 3. womanhoodwomanhood

  Здравейте!
  Много хубава страница! :) Уроците са разработени ясно и кратко, което е чудесно!
  Имам въпрос, свързан с горния урок.
  Правилно ли е и защо няма определителен член в изреченията: Lemons are yellow. Strawberries and apples are red.
  Благодаря Ви предварително за времето, което ще отделите! :)
  Поздрави!

 4. КикиКики

  Здравейте,Стоян! Искам да Ви питам за едно изречение:The food is delicious не се ли превежда: Храната е много вкусна?, защото Мария Илиева е написала,че Храната е много възхитителна.

 5. НелиНели

  Чудесен урок! Имам въпрос: В кои случаи неопределителния член “а” се произнася като “ей”. Забелязах, че пред a European movie се произнася като “ей” .

Добави бърз коментар: