Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Предлозите са важна част от речта и всички знаем, че когато говорим на български, ако изпускаме предлозите няма как да се изразим правилно – така е и в английския език. В този урок ще Ви запознаем с предлозите за място. Те описват позицията на човек или предмет спрямо друго нещо.

Основно правило за употреба

Има едно много просто правило за използването на предлозите в английския език и за разлика от другите правила, то няма изключения. Използваме предлозите пред – съществителни имена или местоимения, както и герундий форма /Gerund form/, но никога не са следвани от глагол. Много от Вас ще си помислят “Как така не може да има глагол след него, когато след предлога “to” използваме глагол?!” Да, но в ситуациите, когато след “to” използваме глагол, той е част от инфинитива, например :

I want to go now.
/Аз искам да тръгвам сега./

Предлозите за място най-лесно може да си представите с “всичко около масата”.

Видове предлози

– On – “на” за повърхност

on the table / на масата

The vase is on the table.
/Вазата е на масата./

– Under – “под”

under the table / под масата

Bobby is playing under the table.
/Боби играе под масата./

– Above – “над”, но на разстояние

above the house / над къщата

The birds are flying above the house.
/Птиците летят над къщата./

– Over – “над” за повърхност, точно над нещо

over the fence / над оградата

The cat jumped over the fence.
/Котката скочи над оградата (или прескочи)./

– In front of – “пред”

in front of the house / пред къщата

There are flowers in front of the house.
/Има цветя пред къщата./

– Behind – “зад”

behind the house / зад къщата

There is a swimming pool behind the house.
/Има басейн зад къщата./

– Below – “под”, но на разстояние

below the zero / под нулата

The temperature has dropped 20 degrees below the zero for an overnight.
/Температурата падна 20 градуса под нулата за едно денонощие./

– Beside – “до”

sit beside / сядам до

John sat beside Rossy and gave her a beautiful red rose.
/Джон седна до Роси и й даде красива червена роза./

-Opposite – “срещу”

opposite the house / срещу къщата

There is a small store opposite our house.
/Има малък магазин срещу къщата ни./

Употреба на “at” и “in”

– at – използваме го като предлог за място , когато искаме да кажем за местоположението на нещо като цяло, или например за специфично място в града – на автобусната спирка / at the bus stop

Alex is waiting for the bus at the bus stop, because his bike is broken.
/Алекс чака автобуса на спирката, защото колелото му е счупено./

– in се използва ,когато сте обградени от нещо или сте “вътре” в нещо, като затворено пространство. Използваме го, когато искаме да кажем , че сме на специфично място -например в някоя стая, дори може да кажем, че го използваме за места, в които физически може да влезнем – например in the sea / в морето

Rossy dreams to travel to the Seychells and swim in the sea.
/Роси мечтае да пътува до Сейшелите и да плува в морето./

А ето и разликата с един прост пример:

The children are at school.
 /Децата са в училище./

Тук се подразбира по-широкото понятие за училище, тоест децата са на територията на училището, но

The children are in school.
/Децата са в училище./

Тук се подразбира, че децата са в класната стая, вътре – на определено място в училището

Тъй като в много случаи тези два предлога за местоположение са взаимнозаменяеми, по-лесно е да научите някои от по-често употребяваните изрази със съответните предлози:

Някои изрази

at home - вкъщи
at work - на работа
at school - в училище
at the door - на вратата
at the bus stop - на автобусната спирка
at the corner - на ъгъла
at the top of the page - най - горе на страницата

in France - във Франция
in my pocket - в джоба ми
in my wallet - в портфейла ми
in a car - в кола
in a building - в сграда
in a garden - в градина
in a box - в кутия
in the sea - в морето

Употреба на “at” и “on”

Тук е важно да отбележим, че употребите на “on” и “at” също се бъркат често, защото и двете означават “на”. Лесно можете да направите разликата като запомните, че “on” се използва за поставянето на предмет върху друг:

The book is on the table.
/Книгата е на масата./

а “at” се отнася към това, че сте някъде, но не отгоре върху въпросното място:

We are sitting at the table.
/Седим на масата./ - но не отгоре върху нея
I am at the airport.
/Аз съм на летището/ - но не съм отгоре върху него.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

Невена Лехарска Невена Лехарска в LinkedIn
Невена Лехарска, 5 урока

Невена е започнала да учи Английски език още от предучилищна възраст, но тогава не е знаела каква важна роля той ще има в нейния живот и че ще стане нейно професионално занимание. Завършила е езикова гимназия с разширено изучаване на Английски език и след това в СУ „Св. Климент Охридски” – Педагогика с Английски език.

От повече от 6 години се занимава с преподаване в различни езикови школи и обучава както деца, така и възрастни. Обича да пътува, особено в чужбина, за да обогатява знанията си и да практикува езика. От скоро разбрира, че това е нейното призвание – да помага на хората да усвояват по-лесно Английския език, да им помага да преодоляват езиковата бариера и разбира се да го заобичат, така както тя го обича.

Урокът е последно обновен на 22.09.2016 от

Още уроци от категорията: Предлози. Частици. Наречия.

Добави бърз коментар: