Уроци от Симона Георгиева

Симона Георгиева, учител в EasierEnglish

Симона е преподавател по английски език в частен образователен център. Участва в различни проекти в сферата на образованието и преводите. Води редица специализирани корпоративни курсове по бизнес и разговорен английски език. Подпомага подготовката за изпити за международно признати сертификати като CAE, IELTS, TOEFL и др.

Завършва профилирана гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. Придобива бакалавърската си степен в специалност Международни икономически отношения. Страстта й към езиците я подтиква да продължи с усъвършенстването в областта на английския език и скоро след това тя придобива магистърска степен - Английска филология.

През последната година от обучението си тя участва в програмата за културен обмен “Erasmus+” в Гент, Белгия. В този период тя обогатява знанията си и се запознава с успешни практики и иновации в областта на образованието, реализирани в Западна Европа.
Отдадена на работата си, тя смята, че преподаването е талант, който следва да бъде непрестанно развиван. По нейно мнение, успешен преподавател е този, който съумее да представи сложната материя като нещо лесно и достъпно.

Представки и наставки. Suffixes and Prefixes.

Както в българския език, така и в английския, сродните думи се образуват чрез така наречените представки и наставки. В този урок по-подробно ще разгледаме кои са най-употребяваните смислови частици, които променят значението на думите; как да изберем правилната наставка/окончание; какви … прочети урока

Фразеологични глаголи. Phrasal verbs.

Фразовите глаголи имат изключително голямо приложение в ежедневната писмена и устна реч. Добре е да можем да ги използваме, тъй като те представят мислите ни по-богато. В настоящия урок ще разгледаме какви типове фразеологични глаголи съществуват; какви са техните особености … прочети урока

Там има. Какво количество? There is. There are. How much? How many?

Едно от най-честите неща, които ни се налага да споменаваме ежедневно е дали има или няма дадено нещо. И ако случайно го има, в какво количество е то. Съществуват най-различни начини за изразяване на подобен вид идеи на английски език, … прочети урока

Словоред. Word order.

Редът на думите в английския език е от огромно значение при представянето на мисли и твърдения както във всекидневнатата, така и в официалната реч. Затова е важно да сме наясно с правилата за точна подредба на думите в различните видове … прочети урока