Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?”

Образуване на редни числители

С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни се добавя наставката „-th”.

Eight Eighth
8 8th
осем осми
Twenty-four Twenty-fourth
24 24th
двадесет и четири двадесет и четвърти
Hundred Hundredth
100 100th
сто стотен
Thousand Thousandth
1000 1000th
хиляда хиляден
Eleven Eleventh
11 11th
единадесет единадесети

При бройни числителни завършващи на „-у“ при формиране на редно тази буква се разлага на „-ie”.

Twenty Twentieth
20 20th
двадесет двадесети
Hundred and ninety Hundred and ninetieth
190 190th
сто и деветдесет сто и деветдесети

Изключения при образуването на редни числители

Изключенията се проявяват при обръщането на бройните числителни в редни. Изключенията могат да бъдат с пълна промяна на думата /1,2,3/ и с частична промяна /5,9,12/.

Изключения с пълна промяна:

Наставката за единицата (1) е „-st”

One First
1 1st
едно първи

Наставката за двойката (2) е „-nd

Two Second
2 2nd
две втори

Наставката за тройката (3) е „-rd

Three Third
3 3rd
три трети

Изключения с частична промяна:

При формирането на редното числено “пети” буквите „ve“ се заменят с буквата „f“.

Five Fifth
5 5th
пет пети

При формирането на редното числително “девети” последната буква „е“ изчезва.

Nine Ninth
9 9th
девет девети

При формирането на редното числено “дванадесети” буквите „ve“ се заменят с буквата „f“.

Twelve Twelfth
12 12th
дванадесет дванадесети

Употреба на редни числителни

Aleks finished in first/1st place at a mountain bike race.
 /Алекс завърши на първо място на състезание с планински колела./
Bobby finished in fifth/5th place at a race for bikes with training wheels.
 /Боби завърши на пето място на систезание с колела с помощни гуми./

Aко сте разбрали статията би трябвало да сте изградили ето тази таблица във въображението си.

1st
first
11th
eleventh
21st
twenty-first
31st
thirty-first
2nd
second
12th
twelfth
22nd
twenty-second
40th
fortieth
3rd
third
13th
thirteenth
23rd
twenty-third
50th
fiftieth
4th
fourth
14th
fourteenth
24th
twenty-fourth
60th
sixtieth
5th
fifth
15th
fifteenth
25th
twenty-fifth
70th
seventieth
6th
sixth
16th
sixteenth
26th
twenty-sixth
80th
eightieth
7th
seventh
17th
seventeenth
27th
twenty-seventh
90th
ninetieth
8th
eighth
18th
eighteenth
28th
twenty-eighth
100th
one hundredth
9th
ninth
19th
nineteenth
29th
twenty-ninth
1,000th
one thousandth
10th
tenth
20th
twentieth
30th
thirtieth
1,000,000th
one millionth

Най-честата употреба на числителни редни е с дати, месеци и години.

Когато употребяваме месеца с дата, използваме и предлога “on” в изречението. Интересното е, обаче, че има малка разлика между това, което пишем и това, което четем.

Пишем:

My birthday is on 31st May.
/Рожденият ми ден е на тридесет и първи май./

Но четем:

My birthday is on the 31st of May.

На кой под ред ден от кой месец ни е рождения ден.

Когато употребяваме само година в изречение, пред нея стои “in”. Знаете, че “in” е “в/във”, но в случая се превежда като “през”.

I was born in 1994.
/Родена съм през 1994 година./

Ако искате да съчетаете датата с месеца и годината, тогава се обърнете към първия вариант:

I was born on 31st May 1994.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

2 коментара:
  1. MiroslavMiroslav

    Много хубав урок. Може би в следния израз – При бройни числителни завършващи на „-у“ при формиране на редно тази буква се разлага на „-ie”. е правилно да се каже буквата се заменя.

Добави бърз коментар: