Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?”

Образуване на редни числители

С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни се добавя наставката „-th”.

Eight Eighth
8 8th
осем осми
Twenty-four Twenty-fourth
24 24th
двадесет и четири двадесет и четвърти
Hundred Hundredth
100 100th
сто стотен
Thousand Thousandth
1000 1000th
хиляда хиляден
Eleven Eleventh
11 11th
единадесет единадесети

При бройни числителни завършващи на „-у“ при формиране на редно тази буква се разлага на „-ie”.

Twenty Twentieth
20 20th
двадесет двадесети
Hundred and ninety Hundred and ninetieth
190 190th
сто и деветдесет сто и деветдесети

Изключения при образуването на редни числители

Изключенията се проявяват при обръщането на бройните числителни в редни. Изключенията могат да бъдат с пълна промяна на думата /1,2,3/ и с частична промяна /5,9,12/.

Изключения с пълна промяна:

Наставката за единицата (1) е „-st”

One First
1 1st
едно първи

Наставката за двойката (2) е „-nd

Two Second
2 2nd
две втори

Наставката за тройката (3) е „-rd

Three Third
3 3rd
три трети

Изключения с частична промяна:

При формирането на редното числено “пети” буквите „ve“ се заменят с буквата „f“.

Five Fifth
5 5th
пет пети

При формирането на редното числително “девети” последната буква „е“ изчезва.

Nine Ninth
9 9th
девет девети

При формирането на редното числено “дванадесети” буквите „ve“ се заменят с буквата „f“.

Twelve Twelfth
12 12th
дванадесет дванадесети

Употреба на редни числителни

Aleks finished in first/1st place at a mountain bike race.
 /Алекс завърши на първо място на състезание с планински колела./
Bobby finished in fifth/5th place at a race for bikes with training wheels.
 /Боби завърши на пето място на систезание с колела с помощни гуми./

Aко сте разбрали статията би трябвало да сте изградили ето тази таблица във въображението си.

1st
first
11th
eleventh
21st
twenty-first
31st
thirty-first
2nd
second
12th
twelfth
22nd
twenty-second
40th
fortieth
3rd
third
13th
thirteenth
23rd
twenty-third
50th
fiftieth
4th
fourth
14th
fourteenth
24th
twenty-fourth
60th
sixtieth
5th
fifth
15th
fifteenth
25th
twenty-fifth
70th
seventieth
6th
sixth
16th
sixteenth
26th
twenty-sixth
80th
eightieth
7th
seventh
17th
seventeenth
27th
twenty-seventh
90th
ninetieth
8th
eighth
18th
eighteenth
28th
twenty-eighth
100th
one hundredth
9th
ninth
19th
nineteenth
29th
twenty-ninth
1,000th
one thousandth
10th
tenth
20th
twentieth
30th
thirtieth
1,000,000th
one millionth

Най-честата употреба на числителни редни е с дати, месеци и години.

Когато употребяваме месеца с дата, използваме и предлога “on” в изречението. Интересното е, обаче, че има малка разлика между това, което пишем и това, което четем.

Пишем:

My birthday is on 31st May.
/Рожденият ми ден е на тридесет и първи май./

Но четем:

My birthday is on the 31st of May.

На кой под ред ден от кой месец ни е рождения ден.

Когато употребяваме само година в изречение, пред нея стои “in”. Знаете, че “in” е “в/във”, но в случая се превежда като “през”.

I was born in 1994.
/Родена съм през 1994 година./

Ако искате да съчетаете датата с месеца и годината, тогава се обърнете към първия вариант:

I was born on 31st May 1994.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

2 коментара:
  1. MiroslavMiroslav

    Много хубав урок. Може би в следния израз – При бройни числителни завършващи на „-у“ при формиране на редно тази буква се разлага на „-ie”. е правилно да се каже буквата се заменя.

Добави бърз коментар: